Zasedání zastupitelstva

27. řádné zasedání ZMČ Praha 2 se uskutečnilo 25. 6. Zastupitelé mezi jiným schválili poskytnutí neinvestičních účelových dotací na projekty v rámci Programu prevence drogových závislostí a související kriminality v celkové výši 150 tis. Kč. Dále rozhodli o tom, že výtěžek z provozování loterií a hracích automatů z r. 2001 bude použit na podporu škol zřízených MČ a na rekonstrukce chodníků. Zastupitelstvo také schválilo návrh znaku a praporu MČ Praha 2 (k tomu, aby znak a prapor MČ mohla užívat, musí návrh schválit ještě magistrát HMP a parlament). Podrobnosti na internetu: www.praha2.cz. Úplný zápis z jednání je přístupný po ověření na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ v Jugoslávské 20 a na naší internetové stránce. Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, které je veřejné, se bude konat 3. 9. 2002 v 16:00 v místnosti č. 120 v 1. patře Úřadu MČ Praha 2.

MBr

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout