Zasedání zastupitelstva

V pořadí 26. řádné zasedání ZMČ Praha 2 se uskutečnilo 14. května. Zastupitelé souhlasili s příspěvkem 100 tis. Kč z rozpočtu MČ do veřejné sbírky SOS Afghánistán. Po projednání několika bodů z oblasti majetku bylo také rozhodnuto o tom, že se MČ Praha 2 nepřihlásí k účasti ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Bylo rozhodnuto o uzavření partnerské smlouvy s MČ Bratislava – Rača. Úplný zápis z jednání je po ověření přístupný na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ v Jugoslávské 20 a na internetové stránce www.praha2.cz. Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, které je veřejné, se koná 25. 6. 2002 v 16:00 v místnosti č. 120 v 1. patře Úřadu MČ Praha 2.

MBr

Zveřejněno: 06.06.2002 – support@publix.cz
Vytisknout