Zastupitelé rozhodli: Praha 2 poskytne 150 tisíc korun na podporu projektů v oblasti životního prostředí

TISKOVÁ ZPRÁVA

Zastupitelé Prahy 2 na svém zasedání v pondělí 30. května 2016 rozhodli o poskytnutí veřejné finanční podpory v oblasti životního prostředí na období roku 2016 a I. čtvrtletí roku 2017. Mezi jednotlivé projekty bude rozděleno formou dotací celkem 150 tisíc korun.

Na letošní rok a část příštího vyhlásila městská část Praha 2 v rámci dotačního programu pro oblast životního prostředí tři témata: Úprava zeleně v místě bydliště žadatele realizovaná na území městské části Praha 2 • Ekologická výchova a vzdělávání • Ostatní aktivity v oblasti životního prostředí.

„V řádném termínu jsme obdrželi šest žádostí. Rozhodli jsme se podpořit projekty těch žadatelů, kteří nebyli uspokojeni v posledních letech tak, aby projekty mohly být realizovány buď celé, anebo alespoň z větší části. Celková částka 150 tisíc korun určená pro tuto oblast tak byla rozdělena mezi pět žadatelů,“ říká zástupce starostky Václav Vondrášek.

Dotaci ve výši 15 tisíc korun na revitalizaci vnitrobloku získá Společenství vlastníků domu Čerchovská 5 v Praze 2. Žižkovská základní organizace ČSOP Koniklec může počítat s 28 tisíci korun na projekt Mikroklima v okolí školy. Na péči o veřejný prostor „Plácky“ na Vyšehradě městská část poskytne 33 tisíc korun Haně Čápové. Projekt Bělehradská kompostuje – kompostovací zóna na dvorku Bělehradská 96 podpoří radnice částkou 24 490 Kč. A obecně prospěšná společnost Lemniskáta – život bez bariér získá dotaci ve výši 49 440 korun na projekt Cesta od stromu k papíru a zase zpět.

Zprávu zpracoval odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2.

Další podrobnosti: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů,

tel.: 222 518 766, mobil: 724 727 224, e-mail: ilona.chalupska@praha2.cz.

Zveřejněno: 31.05.2016 – veronika.trcova@praha2.cz
Vytisknout