Zastupitelstvo

22. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se uskutečnilo 13. 11. Z jednání vyjímáme:
Zastupitelstvo schválilo uvolnit z rozpočtu MČ 557 tis. Kč na propojení budov Sokolská 12 a 36 - 38 telekomunikačním kabelem. Budovy, které jsou v majetku MČ, užívá Policie ČR. Prostředky pocházejí z výnosů z hracích automatů umístěných na území MČ a jejich užití je vázáno na všeobecně prospěšné účely.
Dále zastupitelstvo souhlasilo s účetním odpisem promlčených pohledávek za převody spoluvlastnických podílů nemovitostí. K promlčení těchto pohledávek došlo v předchozích volebních obdobích. Tajemnice úřadu městské části zastupitele ujistila, že byla přijata opatření, která vzniku podobné situace zabrání.
Zastupitelstvo souhlasilo poskytnout prostředky z účelové dotace magistrátu na aktivity specifické primární protidrogové prevence ve výši 80 tis. Kč Občanskému sdružení Člověk člověku na financování projektu „Cyklus interaktivních seminářů pro střední školy".
Zastupitelé schválili odměny pro pracovníky základních a mateřských škol za školní rok 2000/2001.
Novými členy finančního výboru ZMČ byli zvoleni Ing. Eliška Johanidesová (KDU - ČSL) a MgA. Vladislav Kučík (nezávislý).
Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, které je veřejné, se bude konat 11. prosince 2001 v 16:00 v budově Novoměstské radnice, Karlovo nám 23.
Úplný zápis z jednání bude po ověření přístupný na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ v Jugoslávské 20 a na internetu: www.praha2.cz.   

MgA. Martin Bradáček

Zveřejněno: 05.12.2001 – support@publix.cz
Vytisknout