Zastupitelstvo

Dne 3. února 2004 se na Novoměstské radnici konalo 8. řádné zasedání Zastupitelstva MČ Praha 2.
Zastupitelé projednali návrh rozpočtu; po rozsáhlé rozpravě a po přednesení několika návrhů na úpravu rozpočtu tento materiál schválili v podobě víceméně shodné s návrhem předloženým Radou městské části Praha 2. Na jednání bylo přítomno asi 50 hostů (30 z veřejnosti a 20 z Úřadu městské části Praha 2). Jeden z pozměňujících návrhů byl předložen také ze strany veřejnosti. To sice zákon umožňuje, ale kam až sahají vzpomínky pamětníků, doposud se to nestalo.
Zastupitelé také schválili zásady postupu při další etapě prodeje bytových domů ve vlastnictví obce hl. m. Praha svěřených MČ Praha 2 a kritéria pro výběr domů (podrobně viz strana 5) a uložili RMČ zajistit další kroky, vedoucí k realizaci tohoto záměru. Dále bylo rozhodnuto z důvodu optimalizace školství o přechodu závazků na nástupnické organizace.
Úplný zápis z jednání je po ověření přístupný na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ na Karlově nám. 8 a na www.praha2.cz.
Příští zasedání ZMČ, které je veřejné, se bude konat 30. března 2004 od 16:00 v Novoměstské radnici.    

MBr

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout