Zastupitelstvo zasedalo

Dne 30. ledna 2001 se konalo 16. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2, o jehož průběhu vás v krátkosti informujeme (úplný zápis naleznete na úřední desce, v Informační kanceláři ÚMČ a na internetové stránce: www.praha2.cz).
První letošní zasedání zastupitelstva se zabývalo zejména rozpočtem městské části na rok 2001. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný (příjmy 389 mil. a výdaje rovněž 389 mil. Kč).
Dále zastupitelstvo zvolilo předsedu a členy finančního výboru a odsouhlasilo záměr vytvořit znak a prapor městské části Praha 2. Člen zastupitelstva PhDr. Andrej Gjurič (US) na zasedání oznámil, že se z vlastního rozhodnutí vzdává mandátu člena zastupitelstva MČ Praha 2. Pan Gjurič se také vzdal členství v US pro nedouhlas s postoji strany, zejména ve věci ČT. Na jeho místo bude doplněn další z kandidátky Unie svobody.
Zastupitelstvo MČ Praha 2 se příště sejde 27. března 2001 v budově Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru č. 20. Toto zasedání (stejně jako všechna ostatní zasedání ZMČ Praha 2) jsou přístupná veřejnosti.


MBr

Zveřejněno: 27.03.2001 – support@publix.cz
Vytisknout