Život s handicapem

Nahlédnout do světa handicapovaných lidí mají všichni možnost v rámci akce „Jiný svět aneb Umět se zeptat a umět naslouchat“, kterou pořádá na nám. Míru ve dnech 30. a 31. 5. ve spolupráci s ÚMČ Praha 2 Obvodní ředitelství městské policie Praha 2. V praxi si budou moci vyzkoušet, jaké obtíže přináší vozíčkářům a nevidomým život ve městě.
Cvičná dráha umožní vstoupit na chvíli do světa handicapovaných. Snad poté ubude lhostejnosti některých z nás vůči okolnímu světu. Akce se bude konat za přispění DP hl. m. Prahy, Jedličkova ústavu, TSK, firmy Eltodo a dalších. Podrobné informace poskytne všem zájemcům Radek Krbec, OŘ MP Praha 2, tel.: 24 25 62 79.   

red

Zveřejněno: 22.05.2002 – support@publix.cz
Vytisknout