OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Street noise pouliční hluk (Simon Muncey 4.6.2020 11:39)
  Ceske Dolů 🔽
  Pizzerie Einstein on the corner of Rumunska and Londýnská street now plays music outside on its terrace from 0900 until 2300. Is this allowed . I noticed that Prague Mayor Zdeněk Hřib wants to get rid of "visual smog", this is audio smog. How can it be prevented please
  Pizzerie Einstein na rohu Rumunské a Londýnské ulice nyní hraje hudbu na své terase od roku 0900 do roku 2300. Je to povoleno. Všiml jsem si, že pražský primátor Zdeněk Hřib se chce zbavit „vizuálního smogu“, to je zvukový smog. Jak tomu lze zabránit, prosím
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 5.6.2020 12:33)

   Vážený pane,

   v případě, že by se Vám reprodukovaná hudba v provozovně Einstein zdála příliš hlasitá, obraťte se prosím na Hygienickou stanici hl. m. Prahy, Dukelských hrdinů 11, Praha 7, která je jediným správním orgánem dozorujícím právní normy týkající se hluku a vibrací.
   Co se týká otevírací doby předzahrádky, ta je jasně určena tržním řádem, tzn., že ve 22:00 hodin je již předzahrádka uzavřena a provoz probíhá pouze ve vnitřní části budovy provozovny. V opačném případě volejte prosím městkou policii.


   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: Sekání trávy ve vnitrobloku (Ra Pon 21.5.2020 17:56)
  Dobrý den,
  ve vnitro bloku máme trávník rozdělený mezi dva domy. Sousední dům již druhým rokem trávu neseká a pozemek zarůstá travou, plevelem, bodláky a lopuchy. To se pozvolna přenáší i na náš trávník, který udržujeme. Kromě toho jsme již zaznamenali i klíšťata :(

  Je prosím nějaká městská vyhláška, která upravuje úpravu trávníků ve vnitro bloku nebo obecně? Je možné nějak sousední dům donutit k úpravě zeleně?

  Děkuji za radu.

  RP
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.5.2020 7:53)

   Dobrý den,

   bohužel nejsme schopni posoudit, do jaké míry zde dochází k zanedbávání údržby pozemku. Platí všeobecné pravidlo, že by se trávní porost měl sekat min. 2 x do roka. V minulých horkých letech se díky klimatickým podmínkám sekat nemuselo a dokonce se doporučovalo nechat nějakou vegetační vrstvu na vyprahlé půdě.

   Jakmile se vlastník pozemku o svůj pozemek v této oblasti nestará, porušuje tím ustanovení  zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, § 3, každý vlastník pozemku musí omezovat výskyt škodlivých organismů a nenechat je rozšiřovat na další plochy a dále do krajiny. Pokud soused nereaguje na vaše upozornění, můžete se obrátit na místně příslušný úřad.

   Ing. Irena Čemusová

   Odbor životního prostředí

   Oddělení ochrany životního prostředí

 • Otázka: bioodpad (Radka Plecháčková 14.5.2020 8:50)
  Dobrý den.
  Bydlím v ulici Čermákova a ráda bych třídila bioodpad. Je nějaká možnost, jak zařídit popelnici na bioodpad pro tuto oblast (nemusí být nutně v této ulici, budu ráda i za umístění v okolních ulicích)? Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den. Radka P.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.5.2020 9:10)

   Dobrý den, paní Plecháčková,

   v rámci systému hl. m. Prahy  je v současné době možné umístit nádobu na bioodpad pouze do domu - http://portalzp.praha.eu/jnp/cz/odpady/pro_obcany/bioodpad/index.html)

   Neuvažuje se o umístění na veřejná stanoviště tříděného odpadu. Obzvláště ne v centrální části Prahy. Vzhledem ke znečisťování stávajícího tříděného odpadu, jeví se možnost umístění kontejnerů na bioodpad na veřejné prostranství nemožná. Občané přes veškerou osvětu, která probíhá v médiích a kterou i naši zaměstnanci propagují při všech akcích městské části (Infolinka Ulice Prahy 2, stánky programu Čistá dvojka), odkládají do kontejnerů na tříděný odpad mimo žádoucí komodity suť, směsný odpad, objemný odpad  apod. Odpad je tedy nutno přetřiďovat, což u bioodpadu není možné.

   Jedinou možností, kterou může městská část v současné době nabídnout, je Sběrný dvůr hl. m. Prahy v areálu spol. Komwag v Perucké ul. 10.


   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: fontána - fauna nemůže pít (Jiří Kadeřábek 24.4.2020 19:14)
  Rád bych se ujistil, že se v blízké budoucnosti počítá s úpravou fontány v Sadech Svatopluka Čecha – tak, aby z ní mohli pít ptáci a další fauna. Je docela smutné pozorovat, jak se k vodě nemůžou dostat – aniž by klouzali, lezli po sobě a padali do vody. Předem odmítám argument, že jim může k napojení sloužit nedaleká fontána v Sadech bratří Čapků – malá a hlavně v bezprostřední blízkosti lidí. Ale hlavně – proč nepřizpůsobit už stávající vodní prvek tak, aby plnil všechny potřebné funkce? Vzhledem ke strohému betonovému okraji v tom jistě nebude estetický důvod…
       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 30.4.2020 10:32)

   Vážený pane Kadeřábku,

   na základě průzkumu veřejného mínění mezi občany, který se týkal kvality a úprav nemovité kulturní památky – parku S. Čecha bylo zjištěno, že jako nejdůležitější je požadována rekonstrukce vodního prvku – bazénu.

   Městská část Praha 2 zadala zpracování studie řešení rekonstrukce tohoto vodního prvku tak, aby bylo možné jeho využití v letních měsících k osvěžení návštěvníků parku. Část vodního prvku bude sloužit jako pochozí  s mlžícími prvky a tryskami, část bude opět jako fontána. Součástí úpravy bude i doplnění  navazujícího prostoru mobiliářem.

   Původně zadaná studie bude nyní upravena a aktualizována v souvislosti s dalšími požadavky a poznatky.

   K Vašemu dotazu sdělujeme, že voda ve vodních prvcích prochází chemickou úpravou a není primárně určena jako napajedla pro ptáky a jinou faunu.

   Váš podnět bereme na vědomí a v rámci dalších úprav projektu prověříme možnost umístění pítka pro ptáky.

    

   Ing. arch. Václav Vondrášek

   místostarosta

 • Otázka: kontejnery na tříděný odpad (Svačinová 14.1.2020 12:24)
  Můžete prosím zajistit kontejnery poblíž Žitné ulice (Karl.nám.je velmi daleko,pro starší lidi nedosažitelné) a dále úklid ulice Žitné na straně spadající pod Prahu 2?
  DěkujiSv.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.1.2020 17:13)

   Vážená paní Svačinová,

   s vytvořením nového veřejného stanoviště nádob na tříděný odpad v ul. Žitná nepočítáme, ale je možné umístit nádoby na tříděný odpad přímo do daného domu. O ty však musí požádat vlastník nemovitosti nebo jím pověřený správce. Nádoby jsou pro bytové domy zdarma. Podrobnosti naleznete zde http://www.praha2.cz/Umisteni-nadob-na-trideny-odpad-zdarma-pro-vlastniky-bytovych-domu .

   Požadavek na úklid ulice předáme společnosti Komwag.

   S pozdravem

   Dana Hrachová

   pověřena vedením odd. ochrany ŽP

 • Otázka: Tříděný odpad - Trojanova × Dittrichova (Fűrst V. 7.12.2019 22:22)
  Dobrý den,
  na nároží v předmětu uvedených ulic zmizely kontejnery na tříděný odpad - na informační mapě stanovišť tříděného odpadu je stále uvedeno a obyvatelé jsou stále na toto stanoviště zvyklí, proto zde tříděný odpad stále odkládají. Jelikož je to nevzhledné, prosím (i jménem mnohých dalších občanů Prahy 2) o nápravu, tedy opětovné umístění sběrných nádob na toto stanoviště.
  Předem děkujeme a přejeme hezký den!
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 16.12.2019 10:58)

   Vážený pane Fűrste,

   stanoviště nádob na tříděný odpad bylo zrušeno z důvodu neudržitelného nepořádku, který zde vznikal. Včetně opakovaného odkládání objemného odpadu k nádobám. Zároveň bylo prověřeno množství nádob na tříděný odpad v okolních domech a bylo zjištěno, že většina domů již nádoby na tříděný odpad má ve vnitřním vybavení, vč. domu, před kterým stanoviště stálo. Město stále nabízí možnost umístění těchto nádob do domu. Na úřadě tuto službu řeší odbor životního prostředí. Navíc od nového roku je tato služba pro majitele nemovitostí (pro bytové jednotky) zcela zdarma (vč. zanášky). K dispozici stále zůstávají veřejná stanoviště v ul. Václavská a Na Moráni (na zábradlí v místě zrušeného stanoviště tato informace již visí). V mapě odpadů bude provedena oprava.

   U stanoviště ve Václavské bude od nového roku zvýšena četnost vývozu u plastu a papíru a přidána větší nádoba na kovy.

    Upozornění na zrušení stanoviště sběrných nádob

    

   Dana Hrachová

   pověřená vedením odd. ochrany ŽP

 • Otázka: Tříděný odpad (Petra Klikova 19.11.2019 13:01)
  Dobrý den,

  uvažujete o zavedení mimo odpadkových košů na směsný odpad, které jsou běžně v ulicích, také košů na odpad tříděný (alespoň plast a skloo)? Často se nám stává, že s například s plastovou lahví jdu až 30 minut, než narazím na žlutou popelnici. Mzslím, že rozšíření odpadkových košů o tříděné by bylo efektivní.

  Děkuji za odpověd,
  Petra
 • Otázka: monitorování znečištění (MUDr Jan Pachl 14.11.2019 9:38)
  Dobrý den.
  Doporučuji navýšit počet míst pro sledování znečištění ovzduší v Praze 2.Jde hlavně o "údolní oblasti" v lokalitě Bělehradské ulice a v lokalitě pod nuselský přemostěním. Monitorovaná místa jsou v současné době tzv. na kopci, jak to vypadá v údolí byť v zabydlené oblasti kolem Folimanky, nikdo neví, ale dá se to tušit.Nějaké údaje by určitě byly vhodné. V této oblasti žije mnoho mladých rodin s dětmi. Děkuji dr pachl
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 20.11.2019 15:53)

   Vážený pane MUDr. Pachle,

   v návaznosti na Vaše doporučení navýšení počtu míst monitoringu ovzduší v Praze2 Vám sděluji, že Úřad městské části Praha 2 zahájil kroky k řešení otázky navýšení počtu měřicích stanic ovzduší na Praze 2. Měřící stanice jsou ve správě ČHMÚ a v současnosti je měřící stanice v ulici  Legerova č. 36 a druhá stanice je v Riegrových sadech ve Vozové ulici. Na níže uvedeném odkazu, můžete sledovat aktuální hodinový přehled dat z měřících stanic po celé ČR.

   http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html


   Odbor životního prostředí


 • Otázka: sáčky na psí exkrementy (Kristýna Vaňková 18.11.2019 10:23)
  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jak městská část Praha 1 řeší likvidaci psích exkrementů, které končí v odpadkových koších na ně určené, a jestli se do budoucna plánuje jejich možné třídění nebo využití - přeci jen se jedná o bioodpad. Také by mě zajímalo, zda přemýšlíte o zavedení rozložitelných či kompostovatelných sáčků na psí exkrementy.
  Předem Děkuji za odpověď.
  S pozdravem, Vaňková.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 18.11.2019 15:24)

   Vážená paní Vaňková,

   odpad s odpadkových košů i ze speciálních košů se sáčky na psí exkrementy se sváží dohromady. To znamená, že se v Praze 2 psí exkrementy nesbírají separátně. Odpad ze všech odpadkových košů končí ve spalovně. V současné době není příliš reálně v Pražské památkové rezervaci a zóně, v zástavbě jakou městská část Praha 2 má, sbírat psí exkrementy separátně. Navíc na odložení psího exkrementu slouží všechny odpadkové koše, i ty kde sáčky nejsou.  S tím souvisí i materiál, ze kterého jsou používané sáčky vyrobeny. Tím, že se odpad z košů nekompostuje, jsou voleny sáčky z recyklovaného papíru, které jsou finančně výhodnější než ty  kompostovatelné.

   S pozdravem

    

   Dana Hrachová

   pověřená vedením odd. ochrany ŽP

 • Otázka: Zákaz konzumace alkoholických nápojů v Sadech Svatopluka Čecha (Richard Mundl 1.10.2019 14:50)
  Dobrý den,
  chtěl bych poprosit radnici zdali by nezvážila zákaz konzumace alkoholických nápojů v Sadech Svatoplika Čecha. V posledních letech se tam dramaticky zhoršila situace a především okolí fontány je využíváno mladými lidmi, kteří zde kalí často do rána. Důsledkem je hluk který nás obtěžuje, v noci nemůžeme spát, a neustálý nepořádek v parku rozbité sklo, moč, exkrementy. Situace se však den ode dne zhoršuje: před několika měsici jsme pozorovali v parku honičku policistů a nejpíše vysmažených ruských turistů kteří za pokřiku demolovali co potkali včetně zařízení parku rozbíjeli lahve od alkoholu a poté naskakali do fontány. Tento víkend jsme zase pozorovali stag párty "turistů" kdy jeden byl v oblečení potapěče uprostřed fontány a ostatní po něm házeli plechovky a míčky. Toto se odehrávalo o víkendu a v těsné blízkosti si hráli děti a pobíhali psi. Důsledkem je to že v poslední době klesá pocit bezpečí v tomto parku, obzvlášť ve večerních a nočních hodinách. Vím že případný zákaz konzumace alkoholu by postihl i lidi kteří si v parku vypijí v poklidu láhev vína a nikoho neruší a bylo by mi to trochu líto, ale dle mého názoru není primární funkcí parku sloužit jako prostor pro konzumaci alkoholu. Městskou i státní policii v parku vídáme relativně často, bohužel samotné kontroly a domluva policie zjevně situaci neřeší.
  Proto uvítáme jakoukoliv snahu radnice situaci řešit a ziňováný zákaz by mohl být jednou z cest..
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 2.10.2019 15:00)

   Vážený pane Mundle,

   v minulosti se městská část několikrát snažila prosadit, aby se alkoholické nápoje nepožívaly v žádném parku. V tomto nám Magistrát hl. m. Prahy nevyšel vstříc. Každopádně jsme přesvědčeni, že lze aplikovat vyhlášku hl. m. Prahy č. 12/2008 Sb. i pro tento park, jelikož se v ní jasně hovoří:

    § 2

   Zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

    (1) Na území hlavního města Prahy se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích[1][2]) nebo jejich částech uvedených v příloze k této vyhlášce.

    (2) Na území hlavního města Prahy se dále zakazuje požívání alkoholických nápojů:

   a)  v okruhu 100 metrů od stanic metra, a to od:

   1. uzavíratelných vstupů do vestibulů stanic, které jsou určeny pouze ke vstupu a výstupu cestujících;

   2. uzavíratelných vstupů do stanic, jejichž vestibuly slouží též jako podchody pro pěší;

   b)  v okruhu 100 metrů od škol a školských zařízení[2][3]),

   c)  v okruhu 100 metrů od zdravotnických zařízení,

   d)  na dětských hřištích a pískovištích.

    (3) Zakazuje se rovněž požívání alkoholických nápojů v prostoru nástupních ostrůvků nebo samostatných nástupišť veřejné dopravy. V případě umístění zastávky u hrany chodníku zákaz platí ještě 5 metrů za označníkem a 5 metrů za koncem zastávky, a to vždy v celé šíři chodníku. Není-li konec označen, zákaz platí 65 metrů od označníku do prostoru zastávky.

   Nařízení vyhlášky neupravuje žádný čas požívání, takže platí po dobu 24 hodin. Když se podíváte na mapu, tak zjistíte, že po obvodu celého parku – sadu Sv. Čecha se nachází ZŠ i MŠ Šumavská, dva objekty MŠ Trojlístek, dětské hřiště U Vodárny, vstupy do metra Jiřího z Poděbrad, lékárna U krále Jiřího a uprostřed ul. Vinohradská 77 i ordinace praktické lékařky MUDr. Jany Krausové. Po vytyčení kružnic zjistíte, že park je hnedle touto vyhláškou pokryt z 95 %. Takže se jedná jen o to, aby policejní složky tuto vyhlášku aplikovaly do praxe.

   Požádáme obě policejní složky, aby se tomu tak stalo.

   S přáním příjemného dne

   Bc. Veselák Ladislav

   Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

   Odbor Kancelář starostky a vnějších vztahů ÚMČ Praha 2