OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: kontejnery na tříděný odpad (Novotný 27.5.2019 17:35)
  Dobrý den,
  mohli byste zajistit, aby podzemní kontejnery na tříděný odpad byly vyvážený v častějších intervalech? Tady u nás (Lublaňská) jsou často plné a musím nosit odpad zpět do bytu.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 28.5.2019 15:07)

   Vážený pane Novotný,

   prověříme vytíženost podzemních kontejnerů v Lublaňské ulici. Pravděpodobně se jedná o stejný problém, se kterým se pravidelně (přes veškerou osvětu) setkáváme u všech stanovišť. Občané nepřizpůsobí velikost vkládaného odpadu velikosti vhozového otvoru a ucpou ho. Kontejner je téměř prázdný a nevyužitý. V případě dalších podnětů či otázek se můžete obrátit přímo na infolinka@praha2.cz, obratem odpovíme.

   S pozdravem

   Bc. Dana Havránková

   referentka

   ÚMČ Praha 2 – odbor životního prostředí
 • Otázka: sekání trávy (Markéta Polanská 28.4.2019 23:46)
  Dobrý den, chci se zeptat, proč se v tomto období extrémního sucha seká v Rigrových sadech tráva?? Když se všude píše, at lidi nechají trávu narůst, že krátká nezadržuje vodu a zhoršuje sucho.. Kdo za to zodpovídá a můžete mi příp dát kontakt? Děkuji.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 10.5.2019 12:47)

   Vážená paní Polanská,

   velice si vážíme Vašeho zájmu o park Riegrovy sady. Pravděpodobně časově nejnáročnější a nejčastěji prováděnou prací při ošetřování trávníku je jeho sekání neboli kosení. Účelem sekání je udržení požadované výšky a vzhledu. Nejdůležitější zásadou při sekání je odstranění maximálně jedné třetiny výšky rostlin. Platí zde proto pravidlo: lépe je sekat častěji a odstraňovat menší část než sekat méně často a odstraňovat část velkou. Při odstranění větší části délky rostlin než je jedna třetina dochází k oslabení porostu. Pokud toto sekání provádíme opakovaně, dostává trávník doslova šok. Odnožovací uzliny jsou totiž z velké části při takovém sekání poškozeny a rostlinám trvá velmi dlouho, než obrostou. Proto takto ošetřovaný trávník nedosahuje požadovaných kvalit. V Riegrových sadech, stejně jako ve většině ostatních parků na Praze 2, máme nastavenou intenzivní údržbu zeleně, a to z toho důvodu, že jsme v centru hl. m. Prahy a máme na starosti historické parky, které musí být pravidelně udržovány. Travnaté plochy nikdy nesečeme, když je teplota vzduchu vyšší než +26 oC, což se letos stalo pouze v jednom dni, nebo trvá-li dlouhodobé sucho/horko a nemáme k dispozici závlahu. Nemáme-li k dispozici závlahu a je dlouhodobě sucho, neprovádíme pravidelné plošné sečení travnaté plochy na požadovanou výšku, ale necháme travnatou plochu růst bez seče do té doby, než sucho a vedra pominou a začne se ochlazovat a pršet. Travnaté plochy sečí snižujeme vždy pouze o jednu třetinu celkové výšky listů trav před sečí.

   S pozdravem

    

   Ing. Michal Štěpánek

   vedoucí oddělení správy zeleně

 • Otázka: výduchy z garáží Kladská 5 (Jiří Kadeřábek 5.4.2019 10:26)
  Dobrý den,

  rád bych se zeptal na emisní situaci ohledně veřejných garáží Kladská 5 (Mr.PARKIT). Výduchy těchto garáží ústí přímo pod okna sousedních domů, navíc v uzavřeném vnitrobloku, kde je omezená cirkulace vzduchu. Splňuje tento způsob odvětrání současné požadavky a pokud byla provedena analýza znečištění, můžete ji poskytnout k nahlédnutí?

  Předem děkuji za odpověď!

  Srdečně zdraví,

  Jiří Kadeřábek

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.4.2019 10:07)

   Vážený pane Kadeřábku,

   zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v příloze č. 1 Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok. Hodnoty imisí v pětiletých průměrech jsou dostupné na Atlasu životního prostředí: ,,http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/imise-v-referencnich-bodech“. Na Vámi zmíněné adrese ,, Kladská 5“ nejsou hodnoty v pětiletých průměrech imisí překročeny.

   Výduchy z garáží s kapacitou menší než 500 parkovacích stání nejsou předmětem zájmů ochrany ovzduší ve smyslu závazných stanovisek vydávaných pro územní/stavební řízení, Kladská 5 má pouze 37 parkovacích stání. Garáž ani parkovací plochu nelze považovat za stacionární zdroj, ke kterému by se obec s rozšířenou působností měly z hlediska zákona o ochraně ovzduší vždy vyjadřovat, původci emisí jsou v tomto případě jednotlivé mobilní zdroje.

    

   Odborem výstavby byla stavba kolaudována v roce 2002. V případě, že je stavba v nesouladu s vydaným rozhodnutím o povolení stavby podejte konkrétní podnět na odbor výstavby Úřadu městské části Praha 2.

   S přáním krásného dne,

   Ing. Lucie Svobodová

   Referent odboru životního prostředí

 • Otázka: kontejnery na tříděný odpad na rohu Korunní a Kladské (Klára Hrušková 22.3.2019 0:43)
  Dobrý den, v nedávné době byly vyměněny původní kontejnery na tříděný odpad na rohu Korunní a Kladské za nové kontejnery, které mají ovšem relativně malý otvor na vkládání odpadu. Navíc jsou prakticky neustále ucpané, nemůžete tam dát plnou tašku plastů nebo krabici papíru (musíte po jednom cpát dovnitř) a kolem kontejnerů je nepořádek, protože.. já prostě nevím, odpadky se válí kolem a vítr je odnáší. Doteď jsem si toho nikdy nevšimla, až teď s novými kontejnery (do kterých ty věci nemůžete sešlapat). Nemůžete vrátit původní kontejnery, které byly uživatelsky mnohem příjemnější? děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 25.3.2019 14:50)

   Vážená paní Hrušková,

   magistrát hl. m. Prahy mění postupně kontejnery na tříděný odpad za šedé zvony, které mají sice menší vhozový otvor, ale nezůstávají otevřené a vítr z nich nerozfoukává obsah. Také neumožňují, aby se v nich přehrabovaly nepovolané osoby. V místě, o kterém se zmiňujete, byly kontejnery často zneužívány podnikateli, často do nich byly vhazovány např. i pytle se stavební sutí apod. Doufáme, že občané pochopí, že klady těchto nádob převažují nad negativy a přizpůsobí domovní tříděný odpad velikosti otvorů.

   S pozdravem

   Bc. Dana Havránková

   referentka

   ÚMČ Praha 2 – odbor životního prostředí
 • Otázka: oprava cest v Riegrových sadech (Kateřina Jechová 8.3.2019 19:06)
  Dobrý den,

  za jakým účelem jsou v Riegrových sadech opětně rozkopávány nově osazené obrubníky? Viz foto. Děkuji za odpověď.

       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 11.3.2019 13:10)

   Dobrý den paní Jechová,

   v současné době probíhá studie „chytrý park“ v  rámci akcí SMART CITY.  Jako pilotní projekt byly vybrány Riegrovy sady, kde se počítá např. s regulací intenzity osvětlení lamp veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu vznikla potřeba položení pevných průchodek za účelem  propojení jednotlivých části parku pro budoucí protažení kabelů před položením finálních povrchů – asfaltů. Pokládka první asfaltové vrstvy se bude realizovat v termínu  od 20. 3. 2019 a finální vrstva od 27. 3. 2019. Žulové obrubníky budou osazeny zpět.

   S pozdravem

   Věra Kubrová

 • Otázka: Hlasitá hudba na farmářských trzích (Dan Richter 2.3.2019 13:11)
  Zajímalo by mě, proč musí hrát v sobotu celé dopoledne na náplavce živá hudba, která ruší obyvatele nábřeží. Jako by nestačil zvýšený ruch návštěvníků farmářských trhů. Parkování kde se dá, městská policie neřeší.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.3.2019 10:43)

   Dobrý den,

   Váš dotaz ohledně hlasité hudby v době konání farmářských trhů bude zaslán koordinátorovi správy náplavek panu Nejedlému ze společnosti TCP, a. s.  V případě opakovaného problému na náplavce, např. s hlukem, se můžete okamžitě obrátit na shora uvedenou osobu telefonicky 724 505 660, aby mohl být operativně zjednán pořádek. Pokud se jedná o parkování a údajně nečinnost městské policie, tento poznatek bude předán řediteli obvodního ředitelství městské policie v Praze 2 k případnému přijetí opatření.


   Oddělení stížností

 • Otázka: Podzemní kontejnery (J.Kebrdlová 14.1.2019 17:06)
  Dobrý den, zjistila jsem na tomto webu v sekci Chytrá dvojka, že existuje aplikace, která (mimo jiné) signalizuje pomocí čidel na podzemních kontejnerech, že daný kontejner je již zaplněn. Informace je ovšem zatím dostupná pouze zaměstnancům úřadu. Velmi se přimlouvám, zda by tato mapa a informace na ní zobrazené mohla být dostupná i nám občanům. Velmi by nám to pomohlo a odpadlo by chození od kontejneru ke kontejneru, když jsou zaplněny, případně bych odložila vynesení odpadu na jindy. Ostatní informace z této aplikace není třeba zveřejňovat, stačilo by pouze toto. Moc děkuji. (Prosím neříkejte mi, že je možnost je mít i v domě, nejsem majitel domu.)
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.1.2019 13:49)

   Vážená paní Kebrdlová,

   v současné době je k dispozici občanům mobilní aplikace Třídění odpadu v Praze 2.  Aplikace je volně ke stažení na Google Play i App Store – Třídění odpadu v Praze 2 (http://cistadvojka.cz/aktuality?page=1). K aplikaci byly vytištěny propagační tiskoviny s QR kódem pro snadnější stažení do mobilních telefonů a tabletů. Tyto materiály jsou k dispozici v informačních kancelářích úřadu a na stáncích Čisté dvojky. V aplikaci je mapa nádob na tříděný odpad a u nich uvedená četnost vývozu, podle které se lze orientovat, pokud chcete vynést vlastní odpad. Také je zde možnost vyfotit plný kontejner. Informace je odeslána přímo na Komwag. Aktualizace dat proběhne k 31. 1. 2019. Do provozu bylo dáno dalších 5 stanovišť s podzemními nádobami na tříděný odpad.

   Hezký den,

   Dana Hrachová

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: Zmizely nádoby na tříděný odpad Lublaňská 1 (Pavel Novotný 12.1.2019 16:29)
  Dobrý den,
  proč byly odstraněny nádoby na tříděný odpad na chodníku naproti domu Lublaňská 1? Byly velmi intenzivně využívány, dopravě také nebránily, skoro nikdo tudy nejezdí (slepá ulice). Já osobně jsem invalida, nikam dál nedojdu, takže s tříděním bude konec. Je mi líto naší přírody. Navrhnu Prahu 2 na cenu Ropák roku.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 14.1.2019 8:48)

   Vážený pane Novotný,

   kontejnery na tříděný odpad ze stanoviště Lublaňská 1 byly staženy z důvodu uvedení do provozu nových podzemních kontejnerů naproti domu Lublaňská 9. Podzemní kontejnery jsou svou kapacitou větší. Pro každý odpad je pod zemí nádoba o objemu tři metry krychlové.

   Dále městská část podporuje třídění odpadu tím, že je možné umístit nádoby na tříděný odpad přímo do jednotlivých bytových domů. Žádat může vlastník domu nebo jím pověřený správce, bližší informace dostanete na bezplatné infolince 800 879 222.

    

   Dana Hrachová

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: re: Kontejnery na křižovatce Čerchovská/Polská (Ra Pon 4.1.2019 12:45)
  Bohužel nejde reagovat na odpověď v původním dotazu :(

  Trochu nerozumím té volbě zrušení zrovna v křižovatce Čerchovská/Polská. Pro poměrně velkou část obyvatel i firem ve směru na Nám. JP žádné kontejnery nejsou. Naopak na druhou stranu jak sama píšete, jsou kontejnery na každé křižovatce v okruhu 50-75m. Chápal bych tedy, že za nové otevřené kontejnery Chopinova/Na Švihance budou zrušeny nejbližší cca 50 na křižovatce Chopinova/Krkonošská a ne nelogicky o tři bloky dále ":(
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.1.2019 13:12)

   Dobrý den,

   kontejnery na tříděný odpad na veřejném prostranství ať už podzemní nebo nadzemní jsou určeny výhradně pro místní obyvatele a nikoliv pro firmy. Každá živnost musí mít nádoby na odpad vlastní (týká se to jak směsného odpadu, tak tříděného).

   Kontejnery v Čerchovské byly ke zrušení vybrány z několika důvodů. Jedním z nich je právě zneužívání nádob firmami,  a tím vznikající opakovaný nepořádek v okolí nádob, a přetěžování nádob. Dalším důvodem bylo několik stížností na umístění nádob z pohledu dopravy. Proto se nevybraly kontejnery v Krkonošské, ale tyto v Čerchovské. Znovu upozorňujeme na možnost umístění nádob na tříděný odpad do bytových domů (žádá vlastník nebo jím pověřený správce – informace na tel. 800 879 222).

   Dana Hrachová

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: Kontejnery na křižovatce Čerchovská/Polská (Ra Pon 3.1.2019 15:06)
  Dobrý den,
  s Novým rokem zmizely kontejnery z křižovatky Čerchovská/Polská. Je to dočasný stav nebo se toto místo trvale zrušilo? Děkuji za odpověď. RP
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.1.2019 15:30)

   Dobrý den,

   kontejnery v Čerchovské ulici byly trvale odstraněny. Je to v souvislosti s nově otevřenými podzemními kontejnery v ul. Chopinova x Na Švihance. V dosahu jsou k dispozici ještě stanoviště v Krkonošské ulici a podzemní separace naproti Polské 38.

   Hezký den,

   Dana Hrachová

   Odbor životního prostředí