OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: výduchy z garáží Kladská 5 (Jiří Kadeřábek 5.4.2019 10:26)
  Dobrý den,

  rád bych se zeptal na emisní situaci ohledně veřejných garáží Kladská 5 (Mr.PARKIT). Výduchy těchto garáží ústí přímo pod okna sousedních domů, navíc v uzavřeném vnitrobloku, kde je omezená cirkulace vzduchu. Splňuje tento způsob odvětrání současné požadavky a pokud byla provedena analýza znečištění, můžete ji poskytnout k nahlédnutí?

  Předem děkuji za odpověď!

  Srdečně zdraví,

  Jiří Kadeřábek

   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.4.2019 10:07)

   Vážený pane Kadeřábku,

   zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje v příloze č. 1 Imisní limity a povolený počet jejich překročení za kalendářní rok. Hodnoty imisí v pětiletých průměrech jsou dostupné na Atlasu životního prostředí: ,,http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/imise-v-referencnich-bodech“. Na Vámi zmíněné adrese ,, Kladská 5“ nejsou hodnoty v pětiletých průměrech imisí překročeny.

   Výduchy z garáží s kapacitou menší než 500 parkovacích stání nejsou předmětem zájmů ochrany ovzduší ve smyslu závazných stanovisek vydávaných pro územní/stavební řízení, Kladská 5 má pouze 37 parkovacích stání. Garáž ani parkovací plochu nelze považovat za stacionární zdroj, ke kterému by se obec s rozšířenou působností měly z hlediska zákona o ochraně ovzduší vždy vyjadřovat, původci emisí jsou v tomto případě jednotlivé mobilní zdroje.

    

   Odborem výstavby byla stavba kolaudována v roce 2002. V případě, že je stavba v nesouladu s vydaným rozhodnutím o povolení stavby podejte konkrétní podnět na odbor výstavby Úřadu městské části Praha 2.

   S přáním krásného dne,

   Ing. Lucie Svobodová

   Referent odboru životního prostředí

 • Otázka: kontejnery na tříděný odpad na rohu Korunní a Kladské (Klára Hrušková 22.3.2019 0:43)
  Dobrý den, v nedávné době byly vyměněny původní kontejnery na tříděný odpad na rohu Korunní a Kladské za nové kontejnery, které mají ovšem relativně malý otvor na vkládání odpadu. Navíc jsou prakticky neustále ucpané, nemůžete tam dát plnou tašku plastů nebo krabici papíru (musíte po jednom cpát dovnitř) a kolem kontejnerů je nepořádek, protože.. já prostě nevím, odpadky se válí kolem a vítr je odnáší. Doteď jsem si toho nikdy nevšimla, až teď s novými kontejnery (do kterých ty věci nemůžete sešlapat). Nemůžete vrátit původní kontejnery, které byly uživatelsky mnohem příjemnější? děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 25.3.2019 14:50)

   Vážená paní Hrušková,

   magistrát hl. m. Prahy mění postupně kontejnery na tříděný odpad za šedé zvony, které mají sice menší vhozový otvor, ale nezůstávají otevřené a vítr z nich nerozfoukává obsah. Také neumožňují, aby se v nich přehrabovaly nepovolané osoby. V místě, o kterém se zmiňujete, byly kontejnery často zneužívány podnikateli, často do nich byly vhazovány např. i pytle se stavební sutí apod. Doufáme, že občané pochopí, že klady těchto nádob převažují nad negativy a přizpůsobí domovní tříděný odpad velikosti otvorů.

   S pozdravem

   Bc. Dana Havránková

   referentka

   ÚMČ Praha 2 – odbor životního prostředí
 • Otázka: oprava cest v Riegrových sadech (Kateřina Jechová 8.3.2019 19:06)
  Dobrý den,

  za jakým účelem jsou v Riegrových sadech opětně rozkopávány nově osazené obrubníky? Viz foto. Děkuji za odpověď.

       
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 11.3.2019 13:10)

   Dobrý den paní Jechová,

   v současné době probíhá studie „chytrý park“ v  rámci akcí SMART CITY.  Jako pilotní projekt byly vybrány Riegrovy sady, kde se počítá např. s regulací intenzity osvětlení lamp veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu vznikla potřeba položení pevných průchodek za účelem  propojení jednotlivých části parku pro budoucí protažení kabelů před položením finálních povrchů – asfaltů. Pokládka první asfaltové vrstvy se bude realizovat v termínu  od 20. 3. 2019 a finální vrstva od 27. 3. 2019. Žulové obrubníky budou osazeny zpět.

   S pozdravem

   Věra Kubrová

 • Otázka: Hlasitá hudba na farmářských trzích (Dan Richter 2.3.2019 13:11)
  Zajímalo by mě, proč musí hrát v sobotu celé dopoledne na náplavce živá hudba, která ruší obyvatele nábřeží. Jako by nestačil zvýšený ruch návštěvníků farmářských trhů. Parkování kde se dá, městská policie neřeší.
   
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.3.2019 10:43)

   Dobrý den,

   Váš dotaz ohledně hlasité hudby v době konání farmářských trhů bude zaslán koordinátorovi správy náplavek panu Nejedlému ze společnosti TCP, a. s.  V případě opakovaného problému na náplavce, např. s hlukem, se můžete okamžitě obrátit na shora uvedenou osobu telefonicky 724 505 660, aby mohl být operativně zjednán pořádek. Pokud se jedná o parkování a údajně nečinnost městské policie, tento poznatek bude předán řediteli obvodního ředitelství městské policie v Praze 2 k případnému přijetí opatření.


   Oddělení stížností

 • Otázka: Podzemní kontejnery (J.Kebrdlová 14.1.2019 17:06)
  Dobrý den, zjistila jsem na tomto webu v sekci Chytrá dvojka, že existuje aplikace, která (mimo jiné) signalizuje pomocí čidel na podzemních kontejnerech, že daný kontejner je již zaplněn. Informace je ovšem zatím dostupná pouze zaměstnancům úřadu. Velmi se přimlouvám, zda by tato mapa a informace na ní zobrazené mohla být dostupná i nám občanům. Velmi by nám to pomohlo a odpadlo by chození od kontejneru ke kontejneru, když jsou zaplněny, případně bych odložila vynesení odpadu na jindy. Ostatní informace z této aplikace není třeba zveřejňovat, stačilo by pouze toto. Moc děkuji. (Prosím neříkejte mi, že je možnost je mít i v domě, nejsem majitel domu.)
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 15.1.2019 13:49)

   Vážená paní Kebrdlová,

   v současné době je k dispozici občanům mobilní aplikace Třídění odpadu v Praze 2.  Aplikace je volně ke stažení na Google Play i App Store – Třídění odpadu v Praze 2 (http://cistadvojka.cz/aktuality?page=1). K aplikaci byly vytištěny propagační tiskoviny s QR kódem pro snadnější stažení do mobilních telefonů a tabletů. Tyto materiály jsou k dispozici v informačních kancelářích úřadu a na stáncích Čisté dvojky. V aplikaci je mapa nádob na tříděný odpad a u nich uvedená četnost vývozu, podle které se lze orientovat, pokud chcete vynést vlastní odpad. Také je zde možnost vyfotit plný kontejner. Informace je odeslána přímo na Komwag. Aktualizace dat proběhne k 31. 1. 2019. Do provozu bylo dáno dalších 5 stanovišť s podzemními nádobami na tříděný odpad.

   Hezký den,

   Dana Hrachová

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: Zmizely nádoby na tříděný odpad Lublaňská 1 (Pavel Novotný 12.1.2019 16:29)
  Dobrý den,
  proč byly odstraněny nádoby na tříděný odpad na chodníku naproti domu Lublaňská 1? Byly velmi intenzivně využívány, dopravě také nebránily, skoro nikdo tudy nejezdí (slepá ulice). Já osobně jsem invalida, nikam dál nedojdu, takže s tříděním bude konec. Je mi líto naší přírody. Navrhnu Prahu 2 na cenu Ropák roku.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 14.1.2019 8:48)

   Vážený pane Novotný,

   kontejnery na tříděný odpad ze stanoviště Lublaňská 1 byly staženy z důvodu uvedení do provozu nových podzemních kontejnerů naproti domu Lublaňská 9. Podzemní kontejnery jsou svou kapacitou větší. Pro každý odpad je pod zemí nádoba o objemu tři metry krychlové.

   Dále městská část podporuje třídění odpadu tím, že je možné umístit nádoby na tříděný odpad přímo do jednotlivých bytových domů. Žádat může vlastník domu nebo jím pověřený správce, bližší informace dostanete na bezplatné infolince 800 879 222.

    

   Dana Hrachová

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: re: Kontejnery na křižovatce Čerchovská/Polská (Ra Pon 4.1.2019 12:45)
  Bohužel nejde reagovat na odpověď v původním dotazu :(

  Trochu nerozumím té volbě zrušení zrovna v křižovatce Čerchovská/Polská. Pro poměrně velkou část obyvatel i firem ve směru na Nám. JP žádné kontejnery nejsou. Naopak na druhou stranu jak sama píšete, jsou kontejnery na každé křižovatce v okruhu 50-75m. Chápal bych tedy, že za nové otevřené kontejnery Chopinova/Na Švihance budou zrušeny nejbližší cca 50 na křižovatce Chopinova/Krkonošská a ne nelogicky o tři bloky dále ":(
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.1.2019 13:12)

   Dobrý den,

   kontejnery na tříděný odpad na veřejném prostranství ať už podzemní nebo nadzemní jsou určeny výhradně pro místní obyvatele a nikoliv pro firmy. Každá živnost musí mít nádoby na odpad vlastní (týká se to jak směsného odpadu, tak tříděného).

   Kontejnery v Čerchovské byly ke zrušení vybrány z několika důvodů. Jedním z nich je právě zneužívání nádob firmami,  a tím vznikající opakovaný nepořádek v okolí nádob, a přetěžování nádob. Dalším důvodem bylo několik stížností na umístění nádob z pohledu dopravy. Proto se nevybraly kontejnery v Krkonošské, ale tyto v Čerchovské. Znovu upozorňujeme na možnost umístění nádob na tříděný odpad do bytových domů (žádá vlastník nebo jím pověřený správce – informace na tel. 800 879 222).

   Dana Hrachová

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: Kontejnery na křižovatce Čerchovská/Polská (Ra Pon 3.1.2019 15:06)
  Dobrý den,
  s Novým rokem zmizely kontejnery z křižovatky Čerchovská/Polská. Je to dočasný stav nebo se toto místo trvale zrušilo? Děkuji za odpověď. RP
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.1.2019 15:30)

   Dobrý den,

   kontejnery v Čerchovské ulici byly trvale odstraněny. Je to v souvislosti s nově otevřenými podzemními kontejnery v ul. Chopinova x Na Švihance. V dosahu jsou k dispozici ještě stanoviště v Krkonošské ulici a podzemní separace naproti Polské 38.

   Hezký den,

   Dana Hrachová

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: Nadrazi Vysehrad (Iva Mala 28.12.2018 21:06)
  Dobry den, nadrazi Vysehrad a uzemi kolem nejen nadale chatra (jak uz bylo zde resene), ale take uz predstavuje hygienicky a bezpecnostni hazard, jake konkretni kroky Praha 2 dela (a planuje) k vyreseni teto situace? Jako obyvatele Prahy 2 a Vytone jsme ukazali dost trpelivosti ale situace uz je neunosna a v prospechu verejenho zajmu prosime alespon o vyklizeni hromad smeti na uzemi nadrazi a take v uzemi kolem. Je smutne ze na to musime neustale upozornovat
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.1.2019 11:42)

   Vážená paní Malá,
   do webového formuláře MČ jste vložila otázku, týkající se neutěšeného stavu bývalého nádraží Vyšehrad a nepořádku v jeho prostoru i kolem.

   K tomu Vám sděluji, že úklid soukromých pozemků nelze zásadněji ovlivnit. Pokud jde o nepořádek ve veřejném prostoru, tak je smutné, že nepoužijete bezplatnou, již před mnoha léty zavedenou telefonní linku 800 879 222, nebo nepoužijete webovou adresu http://www.praha2.cz/Infolinka-Ulice-Prahy-2, kde lze každou závadu nahlásit. Hlášení je pak postoupeno na příslušné místo, které za to odpovídá.

   Pokud jde o vlastní budovu bývalého nádraží Vyšehrad, tak se o tom psalo v médiích již mnohokrát. Z Ústavy vyplývá, že veřejná správa může postupovat jen v mezích přesně definovaných zákonem. Ten je bohužel v dané věci téměř slepý. Jediný, kdo z pozice veřejného zájmu může věc řešit vyvlastněním nemovitosti je na základě ustanovení památkového zákona Magistrát hl m. Prahy. Městská část, tj. její samospráva, má naprosto minimální možnost věc ovlivnit. Státní správa (odbor výstavby Úřadu MČ), do které zastupitelé nesmí zasahovat, má možnosti věc řešit de facto jen ukládáním sankcí, což činí.

   Budovu s okolními pozemky získal před cca 10 léty ve výběrovém řízení Českých drah TIP Estate, s. r. o., se základním jměním 200 tis. za 46 mil. Kč. Dle výpisu z obchodního rejstříku byla tato společnost vlastněná Wall Street Commercial Bank Corp. z Oregonu v USA. Nynějším vlastníkem je RailCity Vyšehrad, s. r. o. (dále jen vlastník), který se z původní organizace vyčlenil.

   Vlastník měl pravomocný projekt na opravu historické budovy. Ten nevyužil. Místo toho nechal vypracovat rozsáhlý projekt na rekonstrukci historické budovy a dostavby dvou velkých budov po stranách. Projekt je pravomocný a stavba byla zcela formálně zahájena. Běží již dvakrát prodloužená lhůta (dva roky + jeden rok) na dokončení stavby. Další žádosti o prodloužení nebylo stavebním úřadem vyhověno. Vlastník se odvolal a Magistrát hl. m. Prahy věc vrátil k novému projednání. Během několika posledních let dostal vlastník od stavebního úřadu několik pokut za nerespektování výzvy k zabezpečení údržby budovy. Ke každé výzvě i pokutě podal vlastník odvolání, a pokud vím, tak po několika peripetiích proces končil u správního soudu.

   V druhé polovině roku městská část poslala vlastníkovi poptávku po odkoupení nemovitosti. Proběhlo první vzájemné jednání s tím, že za nemovitost vlastník požaduje částku o hodně přesahující 100 mil. Kč. Z jednání vlastníka je jasné, že nemá za cíl stavbu zrealizovat, ani opravit a hodlá ji se ziskem prodat. Další jednání by měla pokračovat. Bylo by záhodno, aby do procesu konečně vstoupilo hlavní město Praha.

   Václav Vondrášek

   místostarosta

 • Otázka: předpisy pro ohňostroje v Praze 2 (Jan Šembera 31.12.2018 19:56)
  Dobrý den,
  prosím o informaci, jakými všemi předpisy je regulováno použití ohňostrojů v Praze 2, jmenovitě na území Havlíčkových sadů.
  Děkuji Vám.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 3.1.2019 10:57)

   Dobrý den, pane Šembero,

   pořádání ohňostrojů je regulováno zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Ohňostroje jsou v zákonu upraveny v § 32 takto:

   -  Za ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem.

   -  Hospodářský subjekt (výrobce, dovozce nebo distributor) nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení ohňostroje (odpalování pyrotechnických výrobků o hmotnosti nad 10 kg čistého obsahu výbušných látek celkem) příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 pracovní dny před jeho provedením.

   Užívání pyrotechnických předmětů je dále omezeno v obecně závazné vyhlášce 4/2017 o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze. Ohlášení místně příslušnému obecnímu úřadu upravuje vyhláška 123/2014 o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky.

   Dále je platná vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, a zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

   S pozdravem,

   Ing. Kristýna Chvátalová

   Odbor životního prostředí