OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány nebudou. Taktéž nebudou zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: Zóna ulice Kladská (Kateřina Nedvídková 23.10.2018 10:38)
  Dobrý den,
  je mi jasné, že městská část Praha 2 nemůže za nový systém parkování, který zvýhodňuje nerezidenty proti rezidentům, takže zaparkovat v modrých zónách je mnohem obtížnější. Nicméně v ulici Kladská ubyla další parkovací místa. Původně měla MŠ Kladská 25 jedno parkovací místo rezervované PO-NE od 6 do 17 hod, nyní má místa dvě. Chtěla bych znát důvod, proč potřebují parkovací místa a ještě v tomto rozsahu. Také mě překvapilo, že v památkové zóně Vinohrady je možné místo bytu v přízemí vybudovat garáž pro 1 auto. Stalo se tak v Kladské 21 a ulice přišla o další parkovací místo. Je to opravdu tak jednoduché zažádat si o vybudování garáže, nenávratné zničení domu a zabrání parkovacího místa? Předem děkuji za odpověď na oba mé dotazy.
  Kateřina Nedvídková
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 24.10.2018 9:19)
   Dobrý den, paní Nedvídková,

   rozsah vyhrazených míst pro školu v Kladské je stejný, jen možná přibyly na vozovce 2 kříže pro vyhrazené stání – to si přála městská policie, aby odsud mohla na žádost školy odtahovat. Svislé značení se však neposouvalo, na vozovce je nyní povolen zábor pro kontejner.

   Zmiňovaná stavební úprava byla projednána stavebním úřadem s tím, že stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Navrhovaná změna v užívání stavby je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hlavního města  Prahy, schváleným usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9. 1999 a vyhláškou č. 32/1999 Sb. hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu hlavního města Prahy, ve znění novel, neboť plocha, na které se stavba nachází, je určena pro funkční využití čistě obytné OB-8, kde navrhovaná funkce garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí) náleží mezi využití doplňková.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek,
   webadmin
 • Otázka: Dotaz (Martin Jindra 3.10.2018 10:32)
  Můžu parkovat s rezidencí parkovací kartou i na stání kde je zóna s automaty?
 • Otázka: Zóna ulice Čiklova (Jinřich Pipota 21.9.2018 12:21)
  Dobrý den, děkuji za odpověď.
  Pokud vím tak průnikové značky byly instalovány pouze na část neobydleného území Prahy 4 (ul. Čiklova). Je to vidět na přelepených značkách, které jsou pouze na území Prahy 4.
  Ulice Čiklova pod Nuselským mostem je nyní nevyužitá a zcela prázdná. To by rozhodně občany Prahy 2 neomezilo, protože by mohli na neobydleném místě parkovat.
  Takže nejspíš jde o vzájemnost jak píšete. S pozdravem.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.9.2018 12:45)

   Dobrý den,

   kdyby tomu bylo tak, jak píšete, neměli bychom žádný důvod průnikové zóny rušit. Průniková zóna v Praze 2 byla značena v ul. Krokova, Čiklova a dokonce i v ul. Slavojova a v Praze 4 pouze neobydlená část ul. Čiklova. Po našem zásahu se v Praze 2 vrátilo původní značení a v Praze 4 se to přelepovalo. To značení v Praze 2 se okamžitě vrátilo do původního stavu na základě telefonátů místních rezidentů.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

   parkování parkování parkování parkování parkování parkování
 • Otázka: Zóna ulice Čiklova (Jindřich Pipota 20.9.2018 20:46)
  Dobrý den, chci se zeptat co mají společného zóny placeného stání s politikou? Dle TSK v ulici Čiklova pod Nuselským mostem byla navržena smíšená zóna a osazená značkami smíšené zóny pro Prahu 2 a 4. Se spuštěním zón placeného stání na Praze 4 byla na značkách zóna Praha 2 přelepena. Ptal jsem se na TSK co se důvodem a bylo mi řečeno že se jedná o politické neshody mezi Prahou 2 a 4. Zóna pod Nuselským mostem je neustále prázdná a vzhledem k tomu, že jste rozšířili v ulici Slavojové bíle šrafované zóny, parkuje zde více nerezidentů, kteří by jinak parkovali pod Nuselským mostem v ulici Čiklova. Rezidenti pak nemají kde zaparkovat.
  Byl bych rád kdyby mi někdo rozumně vysvětlil proč občané mají platit za politické neshody.
  Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 21.9.2018 9:20)

   Dobrý den,

   nejde o žádnou politickou neshodu, ale musí být také určitá vzájemnost. Ostatně tak to funguje na rozhraní s městskou částí Praha  1 a 3, kdy průnikové zóny vznikaly po vzájemné dohodě. V daném případě nikdo s naší městskou částí nejednal a bez našeho vědomí se objevily dopravní značky průnikové zóny v obydlené části ul. Čiklova a pod Nuselským mostem v Praze 2 a v Praze 4 pouze v ul. Čiklova v místě, kde nikdo nebydlí. Městská část Praha 2 zareagovala na žádost místních rezidentů, aby se tato průniková zóna zrušila. Co se týče parkování ve smíšené zóně v ul. Slavojova, posunul by se ten samý problém s parkováním nerezidentů do obydlené ulice Čiklova v Praze 2, kam byla průniková zóna instalována a jak jsem již uvedl, bez vědomí Prahy 2.

   S pozdravem

   Josef Gál

   vedoucí odboru

   dopravy a územního rozvoje

 • Otázka: Řemeslník (Petra Navrátilová 18.9.2018 8:42)
  Dobrý den, je možné zakoupení nějakého povolení pro řemeslníka. Na fialové zóně muže stát maximálně 3 hodiny, ale práci má u mne cca na 8 hodin.

  Děkuji

  Navrátilová Petra
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 18.9.2018 10:20)

   Dobrý den,

   řemeslník si může zakoupit abonentní oprávnění, pokud doloží objednávku nebo smlouvu o dílo, které provádí na adrese v parkovací oblasti. Může si též zaplatit parkování na fialové zóně (zde lze i v parkovacím automatu) až na dobu 24 hodin, anebo může zaparkovat na modré zóně na dobu max. 3 hodin, ale v tomto případě může provést platbu výhradně prostřednictvím Virtuálních parkovacích hodin (webová aplikace).

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: Parkování (Denisa 13.9.2018 8:05)
  Dobrý den , chtěla bych se zeptat na jakých zónách můžu parkovat na placeném parkovišti Náměstí Míru Praha 2 . Pojedu do Prahy poprvé , a tak bych nerada přišla do nějakého problému . Proto bych rada věděla kde mohu parkovat a kolik stojí parkování na celý den . Moc Vám děkuji předem za odpověď .
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.9.2018 8:36)

   Dobrý den,

   parkovat můžete na fialových zónách (fialový pruh je na svislé značce, bílá přerušovaná čára pak vyznačuje parkoviště na vozovce). Zde lze platit i v parkovacím automatu a cena je většinou 40 Kč za hodinu. Rozmístění fialových zón okolo náměstí Míru a umístění parkovacích automatů si můžete vyhledat na WebGISu městské části Praha 2 (http://webgis.praha2.cz/mapa/mapa-dopravy/?lb=osmllg&ly=paraut%2Czps%2Chmc%2Chr%2Culn&lbo=1&lyo=&c=-742500%3A-1044500&z=3)

   Úplně bez starosti pak budete, když na náměstí Míru přijedete veřejnou dopravou (velmi dobrá dostupnost tramvají či metrem).

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: Vaculík (Lukáš 4.9.2018 12:26)
  Dobrý den, bydlím na Praze 2 již mnoho let a někdy v červnu mi skončila "roční parkovací karta". Bohužel jsem si toho všiml až v červenci a tudíž jsem cca měsíc parkoval před barákem bez platného parkovacíh oprávnění. Minulý týden mi přišla první pokuta. Myslíte, že mi může přijít ještě např. dalších 20 pokut za ten stejný prohřešek? Jen protože jsem zapomněl?

  Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 4.9.2018 14:11)

   Dobrý den,

   v zónách placeného stání funguje automatizovaný monitoring – projíždějící vozidlo skenuje registrační značky parkujících vozidel. Pokud pro některou registrační značku není zaplaceno parkovací oprávnění, odesílá se městské policii podezření na přestupek. Ta toto podezření vyhodnotí a předá správnímu orgánu, který odešle výzvu k úhradě pokuty. Může se tedy stát, že Vám výzva přijde opakovaně podle toho, kolikrát byla Vaše registrační značka bez parkovacího oprávnění při monitoringu zaznamenána.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: parkování ve smíšené zoně parkování Prahy 2 (Roman 6.8.2018 19:15)
  Dobrý den. Rád bych se zeptal, jestli parkování, které je v těchto zonách bezplatné o víkendech, platí i o svátcích (které bývají často v pracovní dny. Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 7.8.2018 8:23)

   Dobrý den,

   ve smíšené („fialové“) zóně je o státních svátcích v pracovních dnech nastaven zvýhodněný tarif, kdy maximální cena za parkování činí 40,- Kč. Parkovací automat či aplikace Virtuální parkovací hodiny v těchto dnech samy spočítají zvýhodněnou cenu.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: Plecha (Ondřej 23.7.2018 19:59)
  Dobrý den, chtěl bych se zeptat na Vaše řešení situace občana, který bydlí již 4 roky na území Prahy 2, nemá možnost zařídit si trvalé bydliště a chtěl by parkovat. Placené stání (garáže) jsou zde od 3000 za měsíc což je opravdu směšné... Bohužel to zde miluji a nerad bych to uvolnil dalšímu AirBnB
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 24.7.2018 7:59)

   Dobrý den,

   systém zón placeného stání zřizuje hlavní město Praha, to také vydává Metodiku pro výdej parkovacích oprávnění, kterými se každá městská část řídí. V ní je stanoveno, kdo a za jakých podmínek má nárok na parkovací oprávnění (POP). Pro získání rezidentního POP je třeba doložit trvalý pobyt v parkovací oblasti a právní vztah k vozidlu. Dle zákona o evidenci obyvatel si můžete s platnou nájemní smlouvou zřídit trvalý pobyt.

   Pokud to  z nějakého důvodu není možné, existuje varianta, kdy POP získá vlastník nemovitosti v parkovací oblasti. V případě přenosného POP je jeho cena 30.000,- Kč za rok. Následně lze přes Osobní stránky uživatele zadat do systému RZ Vašeho vozidla.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy

 • Otázka: výkopy a parkování (František Moravec 19.7.2018 7:45)
  Dobrý den, zajímá mě, kdo je zodpovědný za práce na opravách plynového potrubí v oblasti Folimanky. Vyparkování aut a nesmyslné zjednosměrnění ulice Na Folimance začlo před měsícem. Práce probíhají o víkendech a svátcích, jinak sporadicky. Přerušení dodávek plynu do domácností trvá pět místo tři deklarované dny. Chodníky jsou neprůchodné. Na koho se mám obrátit s uplatněním slevy za ZPS, kterou nemohu užívat? Kde si mám stěžovat na to, že si nemohu uvařit? Práce zde probíhaly před třemi lety, byla však podstatně organizovanější. Kdo je za tohle zodpovědný, abych věděl, koho na podzim NEVOLIT?
  Děkuji předem za odpověď.
  Fr. Moravec
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 19.7.2018 13:59)

   Dobrý den,

   investorem úpravy plynovodů v oblasti je Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. Zhotovitelem prací je firma Výstavba sítí Kolín, a. s. Investor před zahájením prací rozeslal informační dopis obyvatelům domů, v němž mimo jiné sdělil termíny přerušení dodávek plynu. Dle vyjádření zhotovitele probíhají práce dle harmonogramu, přičemž propoje a odpoje vedení vyžadují technologické přestávky na tlakové zkoušky apod. Dopravní omezení jsou vyvolána požadavky stavby v takové míře, aby mohly být zhotoveny všechny výkopy. Zjednosměrnění mostku přes Botič je z důvodů překopu vozovky po polovinách. V případě jakýchkoli problémů nebo stížností se obracejte na pracovníka zhotovitelské firmy pana Martina Zahradníčka, tel. 603 558 516.

   Stavební práce jsou povoleny rozhodnutím odboru dopravy a územního rozvoje ÚMČ Praha 2, oddělení dopravy. Před vydáním povolení byly splněny všechny zákonem předepsané náležitosti jako je souhlas vlastníka komunikace a schválení navrženého dopravního opatření Policií ČR. Jednou z podmínek rozhodnutí je průchodnost chodníků v šíři min. 1,5 metr, výkopy musí být osazeny lávkami pro pěší. Zhotovitel průchodnost chodníků prověří.

   Zřizovatelem zón placeného stání je hlavní město Praha, nicméně lokálním omezením parkování nevzniká nárok na refundaci či slevu. Je možné užít jiných stání v oblasti Praha 2, pro kterou je parkovací oprávnění vydáno. Zakoupením parkovacího oprávnění totiž nevzniká nárok na parkování v místě bydliště, pouze v dané parkovací oblasti. Je však možné nevyužité parkovací oprávnění ukončit a zažádat o vrácení poměrné částky poplatku za nevyužité parkování.

   S pozdravem

   Mgr. Ondřej Klička

   Odbor dopravy a územního rozvoje

   pověřený vedoucí odd. dopravy