Vážení obyvatelé Prahy 2,

JČ

Že je opravdu jiný a zcela se vymyká těm rokům předešlým a vůbec jakýmkoliv našim představám, to už jsme, bohužel, zjistili. To právě žijeme.  Ale jak to zvládneme, to pořád je a bude na nás všech. A vězte, že radnice Prahy 2 dělá maximum pro to, abychom to zvládli dobře, abyste se Vy, občané Prahy 2, měli kam obrátiti o pomoc, abyste neztráceli optimismusa hlavně zůstali zdraví. Plně si uvědomuji, že se nacházíme v mimořádné situaci, která vyžaduje i mimořádná opatření. A děkuji Vám, že tato opatření respektujete, že si společně uvědomujeme závažnost situace.

Ochrana zdraví našich obyvatel je pro nás primární, a proto se nespoléháme jen na pomoc zvenčí. Od magistrátu jsme totiž získali první pomoc teprve až tři týdne poté, co se nákaza virem COVID-19 objevila v České republice, a to zásilku jednorázových ochranných roušek v počtu 3800 kusů pro více než 49 000 obyvatel naší městské části. My jsme však dokázali už dva týdny předtím vlastními silami zabezpečit 2500 respirátorů FFP2 a přes 5000 litrů dezinfekce. S hasiči i policisty jsme se domluvili na rozdělení těchto respirátorů a ochranných roušek a mj. jsme jich mohli až 650 kusů distribuovat do Centra sociálních služeb Prahy 2.

Vlastními silami jsme byli schopni zajistit ochranné prostředky i pro zaměstnance úřadu, který se proto nezavřel. Jsem přesvědčena, že si to nemůžeme dovolit, a tak sice omezeně, ale stále jsme poskytovali náš servis občanům dvojky a měli otevřeno alespoň dva dny v týdnu. Vydali jsme se cestou elektronizace všech služeb na úřadě v maximálně možné míře. U vstupu do úřadu jsme přijali řadu hygienických opatření, abychom eliminovali nebezpečí přenosu nákazy. Od 11. května 2020 už jsme k dispozici veřejnosti v běžných úředních hodinách tak, jako tomu bylo před nouzovým stavem, hygienická opatření však zůstávají.

Jsem nadšená, že se našla celá řada dobrovolníků, kteří zcela nezištně pomáhají seniorům a hendikepovaným na Praze 2. Za to jim patří můj velký obdiv a dík. Nejohroženější část našich obyvatel jsme o možnosti pomoci uvědomili formou letáků, které jsme distribuovali do všech domácností v naší městské části. Zřídili jsme také zelenou informační linku pro seniory a jsme schopni být jim nápomocni, jak jen to lze. V tuto chvíli vytváříme databázi „65+“, kvůli cílené pomoci seniorům nad 65 let, kterých máme na dvojce téměř devět a půl tisíce. Dobrou zprávou je, jak v této doposud nepoznané krizové době začala fungovat občanská společnost, občanská iniciativa a místní podnikatelé. S jakým nasazením, ochotou, pokorou a bez přehánění – s jakou neohrožeností se tak velké množství lidí pustilo do pomoci druhým!  Šijí se roušky doma i v organizacích, hlásí se dobrovolníci. Někteří podnikatelé z Prahy 2 nabízejí nápoje, polévku či kompletní obědy pro členy IZS zdarma! Činí tak i přesto, že mnozí z nich budou čelit tvrdým ekonomickým dopadům této pandemie.

Musím se také zmínit, že naše městská část otevřela jesle Na Rybníčku jako dětskou skupinu pro děti pracovníků Integrované záchranné služby spolupracujících s Prahou 2, zaměstnance PO, a také Všeobecné fakultní nemocnice.

A žijeme i kulturně – klub Dvojka pro přátele kultury zasílá svým členům možnosti, kam za kulturními zážitky na internetu, a dostává zpět od svých členů skvělou odezvu nejen za tyto tipy, ale i poděkování za naše aktivity a pomoc.

I přes to, jaké teď zažíváme kritické dny, zjišťuji jednu věc –  že neklesáme na mysli, že nás neopouští optimismus a umíme si navzájem pomáhat, jak jen to jde. A to je nakonec to nejlepší, co tato krizová situace přináší.

 

Jana Černochová

Zveřejněno: 27.07.2020 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout