(str. 2) KOMWAG: péče o chodníky a o část vozovek

Do 22. ledna to vypadalo, že zima vlastně ani nebude. V úterý 23. ledna odpoledne začala sněhová kalamita. Zvládl ji KOMWAG, který se stará o čistotu v Praze 2? Zeptali jsme se na to Michala Páry, obchodního ředitele této společnosti.

Podle jakého plánu se řídíte, pokud nastane sněhová kalamita?

Problematika zimní údržby je podchycena řadou dokumentů. Rámcově zachycuje režim údržby komunikací zákon č. 13/1997 Sb. Na něj navazují prováděcí a místní vyhlášky s bližší specifikací. Konečné podmínky jsou upraveny Plánem zimní údržby. Uvedené dokumenty přesně vymezují technologii, zařazování komunikací do pořadí údržby a časové limity pro jednotlivá pořadí.

Co děláte v takových případech prioritně?

Obecně se samozřejmě řídíme povinnostmi vyplývajícími z uvedených dokumentů. U chodníků v Praze 2 rozlišujeme dvě pořadí, tzv. hlavní (náměstí Míru, Francouzská, Vinohradská a podobné významné ulice). Do druhého pořadí jsou zařazeny strojně dostupné chodníky na vedlejších komunikacích. Vozovky udržujeme podle pokynů dispečinku TSK. Ty jsou roztříděny do tří pořadí s prioritou podobnou chodníkům. Například na vozovkách prvního pořadí zahajujeme likvidaci do 20 minut od vyhlášení zásahu dispečinkem TSK.

Kolik pracovníků a jakou techniku na odklízení sněhu jste museli nasadit v Praze 2?

Pro údržbu vozovek jsou ve stálé pohotovosti tři sypače s pluhem. Celkově v obvodu Prahy 2 udržujeme necelých 50 km vozovek a přibližně 80 běžných km chodníků. Chodníky udržujeme čtyřmi malými stroji a prostřednictvím 40 pracovníků ručního úklidu. Tito pracovníci odklízí sníh ručně ze strojně nedostupných pěších komunikací. Mezi ně patří například Nuselské schody, přechody atp.

Jak koordinujete práce s TSK?

Jak jsem již uvedl, TSK řídí naši práci na komunikacích, které má ve správě. Obecně lze říci, že jsou to vozovky. Dále pěší komunikace, které nemají přilehlou nemovitost. Třeba nábřeží nebo chodník v Sekaninově ulici přilehlý k parku Folimanka.

red

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout