(str. 2) Větrná smršť nad Prahou

Orkán Kyrill, který se ve druhé polovině ledna prohnal Evropou, udeřil v našem hlavním městě plnou silou v noci z 18. na 19. ledna. Škody na majetku městské části Praha 2 se odhadují na 830 tisíc korun.

Jen na nemovitostech ve správě městské části to je – podle hlášení správců budov – celkem 320 tisíc korun. Poškozené střechy, polámané antény, vyražená okna, uvolněné komíny, stržené oplechování, vyražené výlezy na střechu a uvolněné tašky, to jsou nejčastěji hlášené škody, které postihly na třicet objektů. Několik tašek se uvolnilo i na budově úřadu městské části na náměstí Míru 20 (škoda 5 tisíc korun).

V parcích a na plochách veřejné zeleně ve správě městské části spadlo nebo bylo vážně poškozeno třicet stromů. Jejich pád naštěstí nezpůsobil žádné další škody, přesto budou náklady na odstranění padlých stromů a větví činit zhruba 210 tisíc korun; náklady na náhradní výsadbu se odhadují na minimálně 300 tisíc.

Škody sčítala také TSK, která je správcem pozemních komunikací a dopravního značení v Praze. Jak bylo zjištěno, na území hlavního města silný vítr; oškodil na 200 dopravních značek (škoda více než 250 tisíc korun); mimo provoz se ocitlo 362 semaforů.

Celkové škody na majetku MČ Praha 2:
nemovitosti - 320 000 Kč
veřejná zeleň - 510 000 Kč

celkem - 830 000 Kč

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout