(str. 3) Jak nejúčinněji bojovat proti šikaně

Stále častějším problémem, a to i mezi malými dětmi, se stává šikana. Podle statistických údajů se na českých základních školách setkal každý pátý žák s nějakou formou šikanování.

MČ Praha 2 jako zřizovatel deseti základních škol považuje tento problém za závažný. Těsně před koncem minulého volebního období, v říjnu loňského roku, souhlasila rada městské části s realizací dvou speciálních programů. Za prvé pro pravidelný průzkum školní atmosféry a za druhé proti šikanování. Na realizaci programů spolupracovala Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1, 2 a 4, o. s. Barevný svět dětí a základní školy zřizované MČ Praha 2. Vyústěním měla být práce učitelů s žákovskými kolektivy v oblasti prevence šikany.

Jako nově zvolená zástupkyně starostky pro oblast školství, bytové a sociální politiky jsem se koncem roku obrátila v souvislosti s přípravou rozpočtu městské části na rok 2007 na ředitele základních škol s otázkou, zda programy plní jejich očekávání. Ohlas byl překvapivý. Hodnocení uskutečněných seminářů i dalšího postupu bylo převážně kritické. Rada proto na svém zasedání 9. ledna rozhodla, že v roce 2007 nebude zařazovat do rozpočtu finanční prostředky na pokrytí těchto programů, a zároveň rozhodla o podstatném navýšení částky z rozpočtu MČ Praha 2 na odměňování učitelů. Chce tak naplnit politický názor, že ředitelé jsou ti nejlépe kvalifikovaní pro posouzení, jakým způsobem minimalizovat sociálně patologické jevy na svých školách, a proto mají mít možnost samostatně hodnotit a finančně oceňovat práci pedagogů v tomto směru. Zároveň se jim otevírá cesta pro spolupráci s externími odborníky podle individuálních potřeb školy. Důležité je i to, že na zcela svobodné bázi mohou použít i části projektů, které již byly zpracovány, a to podle potřeb svých žákovských kolektivů.

Eva Paulová
Ilustrační foto: archiv redakce

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout