(str. 3) PROMĚNY PRAHY 2: Obnova městských parků

Grébovka

V letošním roce budou pokračovat práce na obnově Havlíčkových sadů. Od roku 2002, kdy se zde jako první začal opravovat zcela zchátralý Viniční altán, se park postupně proměňuje: novou podobu získalo historické oplocení, díky němuž se nyní areál na noc uzavírá a hlídá ho ostraha, z větší části je opravena Gröbeho vila (v pronájmu společnosti CEELI Institut, o.p.s.); v horní části parku bylo vloni otevřeno zrekonstruované dětské hřiště. Další památkově chráněné objekty, např. Pavilon nebo Grottu, teprve obnova čeká.

Již brzy by mělo dojít na úpravy parkové zeleně – v současné době se intenzivně pracuje na projektové přípravě revitalizace sadů. Pokračovat bude také veřejná diskuse o tom, jak by měl tento vyhledávaný městský park ve výsledku vypadat – první setkání s veřejností nad studií obnovy se konalo v září 2006.

Grotta – umělá jeskyně v horní části Grébovky – je součástí studie obnovy parku, do projektové dokumentace však již zahrnuta nebude. Její rekonstrukce si vyžádá samostatný projekt, jako tomu bylo v případě ostatních opravovaných objektů.

Bezručovy sady

Závěrem roku byly dokončeny práce na obnově Bezručových sadů – na jaře zde ještě má být zprovozněn nově vybudovaný závlahový systém a vodní prvky, jejichž spuštění vyžaduje teplotu vzduchu nad +5°C. Park získal menšími či většími úpravami zcela nový vzhled: zmizely odtud hrací prvky a původní lavičky, živicové povrchy cestiček nahradila žulová mozaika s obrubníky, odstraněny byly vytipované stromy a keře. V severní části parku návštěvníky mile překvapí nový kruhový vodní prvek, imitace divoké řeky. Terasa u kavárny se při té příležitosti dočkala nové dlažby. Celý park je nyní osázen novým trávníkem, přibyly v něm keře a stromy s ochrannými mřížemi. Na jaře budou osázeny sezonními květinami nově založené záhony.

Folimanka

Dlouho očekávaná rekonstrukce parku Folimanka byla zahájena vloni na podzim. Jak vyplývá z projektu rekonstrukce, tento rekreační park zůstane bez větších terénních úprav a stávající travnaté plochy budou zachovány v co největší míře. Zeleň je navržena jako vysoká s průhledným parterem, keřové porosty budou uspořádány jako solitéry.

Ze staveb zde přibude otevřený altán kruhového tvaru a zděná budova pro provoz a údržbu (objekt správce). Na Folimance vznikne další dětské hřiště určené mladším i starším dětem, které bude vybaveno hracími prvky. Rekonstrukce se dočká současné dětské hřiště a nádrž fontány včetně oběhového čerpadla (nová technologie). „Debatní kopec“ ze žulových kostek bude osazen lavičkami a komínovými stoupačkami. Východní vstup bude kultivován tak, aby opět plnil parkovou funkci. Stávající betonové plochy budou vybourány a osazeny vysokou zelení. Demontovány budou především plochy chodníků a betonové části bazénu. Při rekonstrukci se také počítá s vybudováním nových rozvodů elektřiny a vody a s obnovou kanalizační sítě. Povrchy zpevněných ploch bude tvořit mozaiková dlažba, příp. mlat. 

pol/len

 

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout