(str. 3) Přípravy zón placeného státní jsou v plném proudu

Jak jsme již na stránkách Novin Prahy 2 informovali, městská část dlouhodobě připravuje realizaci zóny placeného stání (ZPS). Např. v lednovém čísle bylo shrnuto, jaké problémy máme při hledání místa pro zaparkování osobního vozidla v Praze 2.

Základním cílem připravované zóny placeného stání je nalezení rovnováhy mezi disponibilní kapacitou parkovacích míst a počtem parkujících vozidel. To je podmíněno aplikací regulačních opatření, zejména cenového charakteru, která odradí část parkujících od cesty na území městské části Praha 2 osobními vozidly a přiměje je využívat prostředky MHD. Součástí regulačních opatření je také uplatnění maximální ochrany rezidentního spektra parkujících, tj. osobních vozidel, která vlastní či užívají občané Prahy 2 s trvalým pobytem.

Priority návrhu ZPS na území MČ Praha 2

1.    Prioritní skupinou pro uspokojování parkovacích potřeb jsou rezidenti a jejich první vozidla.
2.    Je nutné zachovat všechna stávající místa vyhrazená pro držitele průkazu O 1.
3.    Je nutné vytvořit prostor pro abonentní vozidla ve stejném segmentu jako rezidentní.
4. Je nutné zachovat co nejrovnoměrnější přístup návštěvnické klientely napříč celým územím.
5. Je nutné zachovat stávající vyhrazená místa pro úřad městské části, městskou policii, Policii České republiky a zastupitelské úřady.

V následující tabulce jsou uvedeny statistické údaje, ze kterých vyplývá, že vhodnou organizací dopravy v klidu je možné zlepšit možnost nalezení místa pro parkování. Je zde uvedena celková kapacita parkovacích míst, počet parkovacích míst v garážích a vnitroblocích. Zároveň je uveden odhad počtu vozidel bydlících rezidentů na území městské části Praha 2.

Souhrnný přehled parkovacích kapacit v městské části Praha 2

 

Kapacita PM noc 2005

13 130

Kapacita PM den 2005

13 130

Hromadné garáže - MOZ 2005

2309

Vnitrobloky - MOZ 2005

3327

CELKEM NOC

18 898

CELKEM DEN

18 766

Odhad počtu vozidel bydlících rezidentů 2005

16 351

Navýšení parkovacích kapacit realizací ZPS

436

Kapacita PM po navýšení

13 566

Ing. Karel Chramosil, člen rady
(Zdroj: studie městské části Praha 2)

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout