(str. 4) Volejbalová škola Praha naplňuje volný čas dětem a mládeži v hlavním městě už šestnáct let

Důsledně výchovným a odborně vedeným projektem primární prevence dětské kriminality a protidrogové prevence prošlo za dobu jeho existence v Praze přes 11 000 dětí, na nákladech na jeho činnost ve výši 70 milionů Kč se dosud nijak nepodílel stát. To svědčí o mimořádné životaschopnosti projektu, jehož patronem je Národní protidrogová centrála Policie ČR.

Volejbalová škola využívá ve své práci s dětmi a mládeží pohyb a sport jako jednu z nejefektivnějších forem výchovy. Je otevřena každému zájemci od šesti let. Až do 14 let věku nepřijdou žáci do kontaktu s ranou specializací, která může nejvíce poškodit jejich zdraví. V tréninku převládá všestranný pohybový rozvoj a důsledná výchova kvalifikovaných pedagogů. Z uvedeného vyplývá, že škola není zaměřena na výkonnostní ani vrcholový sport mládeže, jak je velice často mylně na veřejnosti chápáno a prezentováno. Dlouhodobě vyhledává a integruje děti, které nejsou zapojeny do žádné zájmové činnosti, a těm vytváří velký časový prostor k pohybové seberealizaci. Předchází tak jejich možnému a velice častému zapojení v oblasti kriminality mládeže. Původně netalentované děti mohou díky svému zájmu a kvalifikovaným odborníkům zvládnout zvolený sport na vysoké úrovni.

Volejbalová škola vytváří svým žákům na české poměry zcela ojedinělé podmínky, srovnatelné s podmínkami jejich vrstevníků ve vyspělých zemích Evropské unie. Kvalifikovaní pedagogové, nejmodernější tréninkové prostředky včetně vlastní moderní posilovny, každoroční pobyty u moře, zahraniční zájezdy sportovního i poznávacího zaměření, dotace na každou akci školy či na výbavu žáků jsou samozřejmostí.

Zřizovatel školy v současné době jedná se všemi nově zvolenými starosty městských částí v Praze o podpoře při vyhledávání nikde nezapojených dětí na základních školách městských částí a jejich možné integraci do projektu. Škola může každý rok zapojit až 300 nových žáků bez ohledu na jejich věk a pohybovou zdatnost.

Tréninkové centrum Volejbalové školy se nachází v Základní škole K Milíčovu na Jižním Městě, pět minut od metra Háje. Rodiče doprovázející malé děti z centrální části města či z okolí Prahy mohou strávit tréninkový čas dítěte bezplatně v posilovně školy. Děti od 6 do 12 let trénují dvakrát týdně, starší děti a nejstarší žáci třikrát týdně. Škola má i rekreační volejbal dospělých.

Zájemci o členství se mohou hlásit na tel.: 774 202 019, 272 937 756 nebo na e-mailu fajo@volny.cz. Podrobnosti: www.volejbalováskolapraha.cz.

Josef Farmačka,

novinář a zřizovatel projektu

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout