(str. 5) Sokol Pražský po půldruhém století

Před 145 lety, 16. února 1862, se konala ustavující schůze, na které byla „zařazena“ (ustavena) Tělocvičná jednota pražská, o něco později Sokol Pražský, dnes Tělocvičná jednota Sokol Pražský. Podnět k založení jednoty dali dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. První z dvojice zakladatelů položil myšlenkový a odborný základ, druhý pak organizaci jednoty a vytvořil podmínky pro demokratickou vzájemnost „údů“ (členů) a spolkovou činnost jednoty. Při založení jednoty si asi nikdo nepomyslil, že její ustavení je start dlouhé a slavné cesty, mnohdy až příliš dramatické. Sokol byl ve své historii čtyřikrát zrušen, ale vždy se našli ti věrní, kteří ho obnovili.

Jaké to byly myšlenky, že dokázaly oslovit podstatnou část národa, která pochopila jejich smysl a obsah a že mnozí stáli za touto idejí i v dobách zlých, kdy řada členů byla kriminalizována nebo dokonce zaplatila za svou příslušnost a věrnost životem... Základem sokolských idejí je řecká kalokagathia, onen soulad mezi silami tělesnými a duševními. A to vše ve prospěch všech. Neexistuje velkých či malých národů, národy jsou uznávány svou kvalitou. Tedy nejen cvičit, sportovat, ale starat se také o duševní rozvoj jedince. V Sokole slova kulturní a společenský život nejsou cizí. Kulturu v naší jednotě si nekupujeme, ale děláme si ji sami. Je sice amatérská, ale o to je nám bližší.

V roce 1863 bratr starosta Fügner zorganizoval svépomocnou výstavbu první sokolovny v dnešní Sokolské ulici (č. 43). V roce 1912 byla k historické sokolovně přistavena další tělocvična, spolkové místnosti, v roce 1978 byla dokončena rekonstrukce s nadstavbou míčové haly. V té době sídlila v objektu TJ Praga. V současné době sokolovna prochází opravami a modernizací a naše úsilí zdaleka není u konce. Potrvá ještě řadu let.

Oslavy výročí budou skrovné, ale dali jsme si krásný dárek – členové jednoty se svlékají v moderních šatnách. Zveme vás 3. března dopoledne na dětský karneval s programem, 17. března večer na šibřinky a 18. března odpoledne na tělocvičnou akademii. Případné zájemce provedeme sokolovnou s výkladem a nabídkou pohybových aktivit, které naše jednota nabízí. Najdete své místo v oddíle všestrannosti, tj. cvičení všech věkových kategorií včetně cvičení seniorů a rodičů s dětmi, najdete u nás aerobik, jógu, moderní gymnastiku, akrobatický rokenrol (včetně přípravky), basketbal (včetně přípravky), rychlostní a turistickou kanoistiku. K dispozici je posilovna. Kdo chce hrát loutkové divadlo, má u nás také možnost.

Ing. Miloslav Pleskač,
starosta Tělocvičné jednoty Sokol Pražský

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout