(str. 6) NAPSALI JSTE NÁM: Náplavka jako oblíbené korzo

„Měla bych zásadní připomínku, kterou, prosím, předejte tomu, kdo s ní může něco udělat. Jedná se o náplavku u Vltavy,“ napsala nám paní Kopřivová z Gorazdovy ulice. „Nechali jste tam udělat pěkné lavičky, ale chybí koše na odpadky, takže lavičky jsou stále obsypány odpadky. Také sem chodí pejskaři venčit psy, ale opět chybí stojánky s pytlíky na exkrementy. Pokud se odstraní tyto dvě zásadní věci, bude zde pěkná procházka,“ podotýká paní Kopřivová.

Nejprve malé upřesnění: náplavku spravuje Technická správa komunikací (TSK), nové lavičky jsou tu tedy její zásluhou. A jedna dobrá zpráva: pokud v době vydání tohoto čísla Novin Prahy 2 na náplavce ještě nejsou nové koše, stane se tak co nejdříve. Vloni v prosinci TSK toto území pronajala spravující firmě Parking Praha a ta slíbila osadit náplavku odpadkovými koši nejpozději v únoru. Pytlíky na exkrementy mají následovat hned poté.

Pro zajímavost, v ulicích městské části Praha 2 je v současné době asi 400 klasických odpadkových košů a 210 speciálních košů na psí exkrementy – jejich obsluhu zajišťuje pro městskou část firma Komwag, a. s.; další koše jsou umístěny v parcích (v péči zahradnických firem) a také na zastávkách MHD (v péči Dopravního podniku). Pokud se přesto stane, že je někde z pohledu občanů košů nedostatek, městská část to většinou řeší přesunem košů z méně vytížené lokality.

Náplavka na Rašínově nábřeží je významnou historickou památkou a v letošním roce by se tu měly odehrát významné změny ve prospěch návštěvníků oblíbeného korza. Již nyní zde spravující firma zajišťuje permanentní úklid, takže stížnosti na nepořádek by do budoucna měly být minimální. Ve spolupráci s městskou policií ostraha dohlíží na bezpečnost – zatím šestnáct hodin denně, v letní sezoně by to mělo být nepřetržitě. Chystají se i další novinky – ale o těch až někdy příště.

Text: len, foto: hra

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout