(str. 6) Výsledky ankety ke tříděnému odpadu

V minulém čísle se čtenáři mohli dozvědět o iniciativě studentek Středního odborného učiliště v Belgické ulici. Děvčata se v rámci soutěže Odpad jako surovina pustila do zkoumání, jak je to v Praze 2 s tříděným odpadem. Téma velmi nelehké a skutečně ožehavé. Hlavně proto, že je to jedno z mnoha nelichotivých zrcadel, které nám ukazuje pravdu o nás samých. Každý z nás na ulici vidí, jak to s námi vypadá.

V rámci své aktivity uspořádaly studentky anketu, které se zúčastnilo 100 respondentů, odpovídajících na deset otázek. Otázky formulovaly samy autorky ankety a výsledky jsou natolik zajímavé, že pokládám za nutné s nimi seznámit čtenáře Novin Prahy 2.

 

Výsledky ankety ANO NE NEHLASUJE
1. Třídíte odpad? 76% 22% 2%
2. Myslíte si, že je dostatečný počet kontejnerů v Praze 2? 35% 62% 3%
3. Víte jaké mají kontejnery barvu? 93% 5% 2%
4. Myslíte si, že by popeláři měli jezdit častěji? 62% 26% 12%
5. Myslíte, že jsou lidé v této spojitosti k okolí a k sobě ohleduplní? 7% 77% 16%
6. Jak by se dala zlepšit situace a přístup k třídění odpadů?  Nejčastější odpovědi: Uzákonit to jako povinnost; více reklam a kontejnerů; učit již děti v předškolním věku (ve školce), jak se správně třídí odpad a za jakým účelem
7. Jaký je váš názor na životní prostředí v Praze 2? Málo zeleně, zanedbané parky; velké znečištění po psech; rok od roku se lepší, teď záleží na nás, jak pomůžeme udržovat čistotu
8. Kolik kg vytřídíte zhruba za měsíc? 18 % 0 kg; 26 % 5 až 10 kg; 13 % 10 až 15 kg; 29 % 15 a více kg a 14 % nemá odhad 
9. Myslíte si, že je správné třídit odpad, a proč? Ano, recyklace je mnohem šetrnější a levnější než likvidace; méně to zatěžuje životní prostředí; nezaplňují se tolik skládky
10. Proč si myslíte, že spousta lidí odpad netřídí a ani je to obzvlášť nezajímá? Kvůli lenosti si nechtějí připustit, že nakonec tím ubližují svým dětem a dalším generacím; nemají žádnou solidaritu vůči ostatním; málo času

 

Tolik tedy výsledky ankety. Poměrně nelichotivé vůči nám samým. Dovolte mi však se krátce zastavit u některých odpovědí, které mne natolik zaujaly, že pokládám za nutné je zde s krátkým komentářem zveřejnit. Na otázku č. 5 jeden z respondentů odpověděl „Někdo je prase a někdo ne“. Toto lapidární konstatování nabývá nedozírných rozměrů při pohledu právě na okolí nádob na tříděný odpad. V této souvislosti stojí za otázku, kdo vlastně ne. Na otázku č. 6 odpověděl jakýsi ekologický aktivista (sám v dotazníku tuto funkci uvedl) „Méně jíst a více pracovat“. Nejsem si jist, že tento postup výrazně zlepší situaci v oblasti třídění odpadu, ale jako životní filozofie to rozhodně stojí za zamyšlení.

U otázky č. 7 se výrazně vyhraňuje názor na chov psů v centru Prahy. Tato otázka byla, je a bude velmi konfliktní. Nesmiřitelnost příznivců a odpůrců tohoto chovu bývá často na hranici vyhlášení války. A přitom stačí tak málo. Prostá ohleduplnost ke svému okolí. Jedna z odpovědí na otázku číslo 9 odhaluje, pravda trochu vulgárním způsobem, samotnou podstatu bytí: „No jasně! Je to třeba! Nebo půjdeme do…“ Nejsmutnější jsou však pravdy, které odhalují některé odpovědi na otázku č. 10; za všechny uvedu pouze dvě: „Jsou líný a nemají eko-cítění“, „Protože jsou bordeláři. Třeba mají doma také špinavé prádlo mezi čistým.“ Tolik velmi poučná anketa. Zamysleme se nad sebou, prosím.

Ing. Jiří Paluska,

zástupce starostky

Zveřejněno: 14.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout