(str. 6) ZUŠ Ilji Hurníka pořádá přijímačky

Základní umělecká škola Ilji Hurníka je jedinou školou svého druhu v městské části Praha 2. Veřejnosti je známa jako škola nabízející kvalitní úroveň výuky, mnohokrát potvrzenou oceněními v soutěžích, přehlídkách, výstavách či festivalech u nás i v zahraničí. Dosahované výsledky žáků svědčí o schopnosti pedagogů objevovat a rozvíjet talent nadaných dětí ve všech uměleckých oborech. Příprava do hodin výuky v ZUŠ je svou pravidelností znamenitým stavebním materiálem při budování charakteru a kultivaci osobnosti. Děti, zvyklé od útlého dětství na systematickou práci – byť zábavnou formou – se po letech stávají úspěšnými studenty, ať už si zvolí jakýkoliv obor. Škola přijímá žáky od pěti let. Více informací na www.zusihurnika.cz nebo na vývěskách školy.

Přijímací zkoušky pro školní rok 2007/2008:
14. a 16. května 2007( pondělí a středa ) od 14:00 do 17:30.
ve Slezské 21 pro HUDEBNÍ, VÝTVARNÝ a LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
a v Dittrichově 9 pro TANEČNÍ OBOR.

Zveřejněno: 16.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout