(str. 6) Začaly oslavy půlstoletí Gymnázia Botičská

Letošní první jarní večer patřil Národní dům na Vinohradech všem, kteří jsou nějakým způsobem spojeni s Gymnáziem Botičská. Konal se zde totiž slavnostní galavečer u příležitosti jeho padesátých narozenin. Kromě pěveckých, divadelních a tanečních vystoupení studentů, absolventů a pedagogů se účastníci večera mohli seznámit s průběhem historie i života tohoto školského ústavu. Jedním z přednášejících byl i bývalý starosta MČ Praha 2 Mgr. M. Basch, který působil po určitou dobu také v pedagogickém sboru nynějšího gymnázia: spolu s M. Dvorskou uvedli téma Z historie školy... Nejlepší účastníci vypsaných kategorií o cenu Botičského tukana (Botičský klan, Gymnaziální nej..., Letitá odhalení, Husarský kousek a Největší zážitek z gymnázia) převzali v průběhu večera od známých absolventů Gymnázia Botičská – děkana 1. LK UK prof. MUDr. T. Zimy, CSc., šéfky Státní opery Praha I. Žádné a prezidenta České lékařské komory PharmDr. L. Chudoby, spisovatele a redaktora P. Augusty, prorektora ČVUT doc. Ing. M. Pavlíka, CSc., scénáristky L. Konášové a velkvyslance ČR v Itálii RNDr. Vl. Zavázala, CSc. – hodnotné ceny. Sálem zněl hlasitý potlesk a ovace, srdečný smích vzbuzovalo promítání historických fotografií, vtipné komentáře průvodců večera i „oblíbené“ písně z 50. a 60. let minulého století. Bylo zkrátka vidět, že se všichni opravdu dobře bavili.

K padesátinám vydalo gymnázium Almanach, který obsahuje nejen historii, přehled úspěchů a aktivit, ale i literární a výtvarné práce studentů. Uvádí se v něm, že s letos slaveným výročím to není tak jednoduché: dnešní Gymnázium Botičská (GB) vzniklo ve školním roce 1956/1957 jako Střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ), ale teprve od roku 1957/1958 sídlí v nynější budově v Botičské 1.

V sobotu 16. června se sejdou absolventi a profesoři GB. Účastníci si budou moci prohlédnout výstavu Perličky z historie i současnosti ze zapůjčených fotografií a jiných zajímavých předmětů, která bude instalována v květnu a v červnu na chodbách gymnázia. Podrobné informace o historii a oslavách výročí gymnázia naleznete na www.gybot.cz.

Text: van, foto: ras

 

Zveřejněno: 16.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout