(str. 8) Fotosoutěž

Vážení čtenáři,

pamětní desku basového kytaristy, zpěváka a skladatele Milana Mejly Hlavsy, na kterou jsme se ptali v březnovém čísle, najdete v Ječné ulici čp. 548/7. Čtenářka M. Komůrková z Prahy 10 nám k tomu napsala: „Jsem ráda, že jste dali tuto otázku. Nikdy by mne nenapadlo, že tato deska je ´hudební skříň´. Objevila jsem ji asi před rokem, když venku pršelo a já čekala na tramvaj.“

Dárek za správnou odpověď zasíláme P. Bokovi z Italské ul., J. Kubíčkové ze Zvole u Prahy a P. Tomíškovi ze Záhřebské ul.

Stověžaté město nad Vltavou je nejen bohatou pokladnicí architektonických památek, vytvořených v průběhu uplynulých staletí, ale je pro ně charakteristická i symbióza s přírodou, jejíž prvky pronikají až do centra. Jedním z takových prvků jsou dřeviny, které se významně podílejí na utváření pražského prostředí. Ať už jde o příměstské lesy, parky a sadovnicky upravené plochy, vnitrobloky nebo uliční stromořadí.

Obyvatelé Prahy 2 mají vzhledem k tomu, že bydlí v samém centru, až překvapivě velký výběr parků a s tím souvisejících travnatých ploch ke krátkodobé rekreaci. A to, aniž by museli opustit hranice svého obvodu. Navíc zastupitelé i úřad městské části věnují těmto místům soustavnou pozornost a zeleň se průběžně revitalizuje a upravuje. S přicházejícím jarem „naše“ sady a parky opět ožijí. Připomeňme si rozsáhlé Riegrovy sady, z jejichž horních partií je nádherný pohled na město, Havlíčkovy sady, Bezručovy sady, které se v době zcela nedávné dočkaly renovace, Čechovy sady. Lze si odpočinout i v upravené zeleni na náměstí Míru. Hojně navštěvovány jsou i sady na Karlově náměstí. Občané mají k dispozici také park v Nuselském údolí zvaný Folimanka, na jehož jižním okraji teče potok Botič, a rovněž sady na historické půdě Vyšehradu, odkud lze krásně pozorovat pražské panorama. V parcích a sadech se navíc nachází mnoho pomníků význačných osobností a jsou zde i plastiky citlivě osazené v prostoru. Nechybí ani dětská hřiště.

Z výše uvedeného vyplývá, že v tomto čísle bude naše soutěž zaměřena na flóru. Jde o jeden mohutný opadavý strom, který se do Evropy dostal ze Středomoří: snáší mrazy i znečištěné ovzduší, a je proto vysazován v rámci městské zeleně. Veliký platan javorolistý (Platanus acerifolia WILLD) s širokou rozložitou korunou jsme vyfotografovali v jednom parku, který se nachází v Praze 2. Víme, že není v naší městské části jediný, ale charakteristické okolí na snímku soutěžícím určitě hned napoví, kde ho hledat.

Soutěžní otázka pro duben proto zní: Ve kterém parku v Praze 2 se nachází rozložitý platan javorolistý, zachycený na snímku? Odpověď zasílejte poštou na adresu ÚMČ Praha 2, redakce novin, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 nebo e-mailem na noviny@p2.mepnet.cz, nejpozději do 18. dubna. U odpovědí posílaných e-mailem uvádějte kromě jména také svoji poštovní adresu, na kterou bychom vám mohli zaslat případnou výhru.

Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru

 

text k původní fotografii:

Pamětní deska M. Hlavsy je umístěna před vchodem do domu v Ječné 548/7

 

text k nové fotografii:

Ve kterém parku v Praze 2 se nachází rozložitý platan javorolistý na snímku?

Zveřejněno: 16.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout