(str. 8) Novoměstská radnice

Výstavy: První velká výstava projektu o. s. Antikomplex pořádaná ve spolupráci se školami z celé republiky Krajina za školou – žáci na výstavních panelech představují prostřednictvím textů a fotografií proměny regionů, kde jsou doma (5. – 30. dubna). Draci, hadi, létavice – výstava prací z kroužků Výtvarné dílny Vinohrady DDM Praha 2 a z obvodního kola výtvarné soutěže pro školy Prahy 2 (23. – 28. dubna); slavnostní zahájení 24. dubna v 17:00. Návštěvníci budou mít možnost vybrat nejlepší dílo a ocenit ho diváckou cenou. Vstup na obě výstavy volný.

Letos si připomínáme 150. výročí narození Adolfa Liebschera, malíře tzv. Generace Národního divadla. Jeho dílo připomíná výstava Sláva a zapomnění, kterou pořádá pod záštitou starostky Jany Černochové sdružení Liebscher (4. května – 1. července). Radniční výstavní prostory jsou otevřeny denně od 10:00 do 18:00 kromě pondělí.

Od 1. května bude otevřena věž Novoměstské radnice: provozní doba úterý – neděle od 10:00 do 18:00.

Ve čtvrtek 26. dubna se bude od 20:00 konat ve velkém sále koncert České komorní filharmonie Pocta klasikům (trochu jinak). Na programu večera budou skladby Vivaldiho, Mozarta, Haydna, Smetany, Dvořáka a dalších. Průvodní slovo bude mít dirigent orchestru Vojtěch Spurný. Vstupenky v prodeji na místě.

Zveřejněno: 16.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout