(str. 8) Velikonoční koncert v Emauzích

Když se o Velikonočním pondělí roku 2003 konal při příležitosti vysvěcení nového oltáře a otevření klášterního kostela Panny Marie, sv. Jeronýma a českých patronů na Slovanech první koncert Jiřího Stivína a Collegia Quodlibet, byl tím dán počátek hezké tradici.

Letos budou instrumentální skladby starých mistrů G. P. Telemanna a J. S. Bacha, dále J. Stivína a dalších skladatelů znít na velikonočním koncertu Flétnové ozvěny jara v refektáři Emauzského kláštera 9. dubna v 16:00. Vystoupí Jiří Stivín na flétnu, Robert Hugo na cembalo a Petr Hejný na violoncello. Koncert pořádá za podpory městské části Praha 2 Centrum pro improvizaci a umění. Lístky lze získat v předprodeji nebo dvě hodiny před koncertem v Emauzích.

red

text k foto:
Flétnový mág Jiří Stivín se během tří desítek let stal jedním z nejsvéráznějších aktérů české hudební scény

Zveřejněno: 16.04.2007 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout