STRÁNKY WWW.PRAHA2.CZ JSOU VÍTĚZEM ZLATÉHO ERBU 2007 v hlavním městě

Městská část Praha 2 získala prvenství v krajském kole 9. ročníku soutěže Zlatý erb v kategorii „nejlepší webové stránky měst“ a spolu s vítězi dalších kategorií (MČ Praha Újezd za nejlepší stránky obcí a MČ Praha 6 za nejlepší elektronickou službu) postoupila do celostátního kola soutěže. Jako druhé nejlepší v této kategorii byly vyhodnoceny webové stránky MČ Praha 12, na třetím místě se umístila Praha 6. Vyhlášení výsledků se konalo ve středu 28. března v rámci semináře „ePraha – výzvy a příklady řešení“.

Hlavními hodnotícími kritérii soutěže jsou povinné a doporučené informace, ovládání, navigace a přehlednost webu, výtvarné zpracování, bezbariérová přístupnost a kvalita úřední desky. Přihlášené elektronické služby se hodnotily z hlediska užitečnosti a nápaditosti řešení.

Text: len
Foto: pzd