Městská část Praha 2 získala titul Přátelské místo

Městská část Praha 2 se stala jednou z prvních šesti veřejných institucí, které ve středu 17. listopadu 2010 obdržely titul Přátelské místo. Spolu s titulem tak získala certifikát a právo užívat logo Přátelské místo. Základní myšlenkou tohoto projektu je zpřístupnění poskytovaných služeb lidem se specifickými potřebami – např. se sníženou pohyblivostí, s tělesným handicapem, seniorům a dalším.

Přátelská místa jsou novým projektem Českého červeného kříže, jehož cílem je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb, u kterých bude mít klient s nejrůznějšími typy omezení garanci profesionálního přístupu a dostupnosti služeb. Poskytovatelům udělený certifikát usnadní přístup ke klientům, umožní oslovit i zákazníky se specifickými potřebami a zvýší kvalifikaci personálu. Součástí certifikace je i posouzení přístupnosti prostor, například pro osoby se sníženou pohyblivostí, se smyslovým postižením nebo pro seniory.

 

pm logo_m.jpg