Úřad MČ Praha 2 obhájil ocenění Přívětivý úřad

Na vchodových dveřích Úřadu městské části Praha 2 je samolepka „Přívětivý úřad“ již od června 2016. Ocenění se podařilo obhájit i v letošním, v pořadí již pátém, ročníku motivační soutěže pořádané Ministerstvem vnitra ČR.

Vinohradská radnice byla v letošním ročníku celostátní soutěže ohodnocena jako druhá nejlepší v hlavním městě. Na předních příčkách se umístila již opakovaně, loni získala bronz a v prvním ročníku soutěže v roce 2016 skončila na příčce druhé.

Jelikož nepříznivá epidemická situace neumožnila uspořádání tradičního slavnostního ceremoniálu, ocenění v podobě diplomu a nálepky „Přívětivý úřad“ získala radnice Prahy 2 oficiálně 3. listopadu 2020 okamžikem doručení oznámení. Radnice Prahy 2 si tak k řadě cen, jako např. Zlatý erbMěsto pro business, Město pro business desetiletíPatrimonium pro futuro (Dědictví pro budoucnost) nebo Přátelské místo, přidala další uznání, posilující její pověst „úřadu pro lidi“... Úřadu, jehož otevřenost a vstřícnost vůči občanům dosahuje těch nejvyšších kvalit.

„Obhajoba ocenění mě velice těší, zvlášť v tomto roce, kdy bylo potřeba pružně reagovat na vývoj epidemie a přizpůsobovat chod úřadu neustále se měnícím krizovým opatřením Vlády ČR. Doufám, že i pro občany, je toto ocenění důkazem, že i v krizovém období jsme schopni poskytovat služby veřejnosti v nezměněné kvalitě i rozsahu. Ministerstvo vnitra jednotlivé úřady hodnotilo z hlediska přístupnosti úřadu pro občany, transparentnosti a komunikace s úřadem. Vyhodnocoval se například počet úředních hodin, zavádění moderních IT nástrojů, zveřejňování dokumentů a informací na webových stránkách a komunikace s občany. Úspěch je samozřejmě zavazující a my budeme nadále usilovat o to, aby náš úřad byl moderním a vstřícným místem,“ říká tajemník ÚMČ Praha 2 Michal Kopecký.

Přívětivý úřad 

Více o motivační soutěži na webu Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020.aspx.