• Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci


  Úřad městské části Praha 2, odbor dopravy a územního rozvoje vydává opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci spočívající v umístění přenosných dopravních značek zákazu zastavení B28 s dodatkovou tabulkou E13 s uvedením data a času platnosti zákazu z důvodu blokového čištění ulic.
 • Změna provozní doby fialové zóny v okolí Prahy 10


  Od 1. 10. 2017 funguje v Praze 2 nový magistrátní systém zón placeného stání (ZPS) a vedle modrých zón vznikly nově zóny fialové. V těch mohou bez omezení parkovat držitelé parkovacího oprávnění. Návštěvník zde pak může krátkodobě zaparkovat, přičemž v provozní době musí zaplatit poplatek.
 • První část rekonstrukce Londýnské ulice skončila


  S předstihem byla dokončena první část rekonstrukce Londýnské ulice v úseku Anglická–Jugoslávská. Jak jsme již uvedli v zářijovém čísle Novin Prahy 2, letos proběhly pouze rekonstrukce inženýrských sítí, veřejného osvětlení a povrchů chodníků.
 • Informace - přechod na nový systém ZPS v Praze


  Od 14. 8. 2017 bude v Praze 1 a Praze 2 v souvislosti s přechodem starého systému ZPS na systém nový zahájena výměna dopravního značení.
 • Průjezd Nuslemi bude omezen


  Několik rekonstrukcí se dotkne od letních prázdnin až do prosince nejen místních obyvatel, ale i všech řidičů a cestujících MHD projíždějícími nuselským údolím.
 • Omezení dopravy v okolí Albertova


  V ulicích Na slupi a Botičská proběhne výstavba nové kanalizační stoky. Investorem je Pražská vodohospodářská společnost, a. s., IČ 25656112, zhotovitelem je ČKV Praha, s. r. o., IČ 00202037.
 • Další etapa rekonstrukce vodovodu v Americké ulici


  V období od 19. 5. 2017 do 30. 6. 2017 budou v Americké ulici pokračovat práce na rekonstrukci vodovodního řadu a přeložce kanalizace.
 • Radikální změna kontroly parkování


  Upozorňujeme na nový systém zón placeného stání (ZPS), který na území MČ Praha 2 začne platit od 1. 10. 2017. Veškeré informace o druhu zón a jejich režimu parkování naleznete na webu provozovatele ZPS www.parkujvklidu.cz.
 • Plánované stavební práce v Belgické a Varšavské ulici


  Z koordinačního jednání MČ Praha 2 se správci inženýrských sítí a TSK hl. města Prahy vyplynuly informace o plánovaných stavebních akcích v ulicích Belgická a Varšavská, které přinášejí dopravní omezení. Skutečný průběh prací se může od uvedených termínů lišit.