BUDOVA VINOHRADSKÉ RADNICE

Na samém počátku bylo osamostatnění obce Královské Vinohrady v roce 1875. Hned o rok později, 28. března 1876, se vinohradští zastupitelé usnesli, že zakoupí pozemek pro výstavbu radnice a na tento záměr si od Městské spořitelny pražské zapůjčili 120 tisíc zlatých – spolu s radnicí byla v jejím sousedství z těchto prostředků postavena také škola. Stavět se začalo na nároží Purkyňova náměstíbudova_vinohradske_radnice.jpg (dnešní nám. Míru) a Karlovy třídy (dnešní Jugoslávská) podle návrhu Ing. Josefa Franzla a s uměleckým řešením arch. Ignáce Ullmanna, Ant. Bauma a B. Münzbergera. Působil zde i architekt Antonín Barvitius a malíř Viktor Barvitius. Neorenesanční průčelí s věžičkou a hodinami zdobily fresky Karla IV., sv. Václava a Jiřího z Poděbrad a heslo „Volnost, rovnost, svornost“. V honosné zasedací síni bylo deštění, kazetový strop a nápis „Léta Páně 1878, když slavena byla pětistyletá památka úmrtí Karla IV., otce vlasti a zakladatele Vinohrad, dokončena jest tato radnice, vystavěná nákladem obce Královských Vinohrad za Viléma Vlčka, toho času starosty jejího.“

Radnice byla pak dvakrát rozšířena podle návrhu městského stavebního architekta Antonína Turka. V letech 1928 a 1929 byla spolu se školou zvýšena o dvě patra, historizující průčelí bylo sneseno, došlo k přebudování dispozic. Projekt vypracovala městská technická kancelář Ing. Brady.

Z autorství Ing. Ladislava Zeithammera pochází nedatované plány, týkající se akce „Změna průčelí přízemí a mezaninu na budově radniční, spořitelny a přístavbě spořitelny na Královských Vinohradech“. Na adaptaci se podílel známý pražský architektonický ateliér, zastoupený T. Pražákem a P. Moravcem, jemuž se připisuje autorství haly ve stylu art déco se vstupem z Jugoslávské ulice. Styl dekorativismu art déco se uplatňuje zejména u objektů v Jugoslávské ulici jak v exteriéru, tak v interiéru. Fasády nárožního objektu a jeho interiér odpovídají duchu konstruktivismu. Sjednocujícím prvkem parteru všech objektů je kamenný obklad.

K zásadní přestavbě radnice došlo až v novém tisíciletí, v letech 2004 – 2005. Rekonstrukce odstranila disproporce mezi interiérem a vnějším vzhledem. Byly propojeny dva historické obecní domy – původní budova vinohradské radnice a sousední budova někdejší Městské spořitelny města Královských Vinohrad v Jugoslávské ulici. Projektantem přestavby se stal na základě výběrového řízení akademický architekt Jiří Javůrek se svým týmem z ateliéru SGL Projekt.

Rekonstruovaný úřad byl slavnostně otevřen pro veřejnost 23. listopadu 2005. Provoz zrekonstruované radnice slavnostně zahájil v pondělí 5. Prosince 2005 prezident České republiky Václav Klaus. V pracovně starosty pak provedl historicky první zápis do nové pamětní knihy Prahy 2.

red

Úřad městské části Praha 2 - kontakty

 

Google Street View


Zvětšit mapu

Zveřejněno: 21.06.2010 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout