OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,
zde můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 2 a Úřadu Městské části Praha 2. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zástupcem samosprávy či zaměstnancem Úřadu MČ Praha 2. Dovolujeme si vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům.
Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy zodpovídány NEBUDOU. Taktéž NEBUDOU zodpovězeny dotazy s uvedenou nefunkční či falešnou e-mailovou adresou.
Je-li váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku. Kontaktní údaje na jednotlivé členy Rady MČ Praha 2 jsou uvedeny na našich webových stránkách.

 

Téma Řadit podle data
Obsahuje text:

Vložit otázku do tohoto tématu

*  
*  
   
 
*  

Otázky k tomuto tématu


1 2 3 4 5  další 
 • Otázka: aukce najmu (Franc 22.1.2022 17:37)
  Dobrý den,
  jsou všechny byty zařazené do elektronických aukcí o nájem bytu jednokolové soutěže dle "Pravidel", nebo ne? Nenašel jsem tuto informaci ani v "Pravidlech", ani ve "Vyhlášení soutěže" konkrétního bytu.
  Díky za odpověď...
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 24.01.2022 10:42)

   Dobrý den,

   o zařazení bytu do jednokolové či dvoukolové soutěže rozhoduje Rada městské části Praha 2 svým usnesením, kterým souhlasí s pronájmem konkrétního bytu formou veřejné soutěže. V případě elektronických aukcí pořádaných v minulosti byly všechny byty soutěženy v jednokolové soutěži, a stejně tak všechny vyhlášené elektronické aukce budou soutěženy formou jednokolové soutěže, vždy v souladu s příslušnými usneseními Rady.

   Zdena Szabová
   vedoucí bytového oddělení
   odbor majetku a investic

 • Otázka: Pronájem obecního bytu (Marián Jaroslav Samek 22.12.2021 11:03)
  Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda ještě jsou takzvané obecní byty? Pracuji v Praze a bydlím v pronájmu. Je možné si např. zažádat o obecní byt, pokud tedy jsou. Děkuji a přeji hezké Vánoční svátky.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 22.12.2021 13:15)

   Vážený pane,

   vzhledem k tomu, že neznáme žádné bližší informace pouze to, že v Praze pracujete, dá usuzovat, že trvalý pobyt máte mimo Prahu. V tomto případě může MČ Praha 2 nabídnout možnost ucházet se o byty v soutěži, tzv. aukci. Na webu městské části Praha 2 najdete pravidla k prostudování s tím, že pokud to pandemická situace dovolí, další soutěž by se mohla konat koncem měsíce ledna. V tomto případě sledujte naše webové stránky, kde se jednotlivé byty určené do této soutěže zveřejňují.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: aukce (Honza Klas 1.12.2021 16:08)
  Dobry den, rad bych se zeptal, kdyz mam trvale bydliste mimo Prahu, ale chci se do Prahy prestohovat, mohu se ucastnit aukce bytu? Znama mi rikala, ze ne, ze to mohu jen obcane s trvalym bydlistem na Praze 2? Je to skutecne tak? A jestli ano, proc prosim? Moc dekuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 01.12.2021 16:33)
   Dobrý den, pane Klasi, Vaše známá se mýlí.

   Trvalé bydliště v Praze 2 platí pouze pro prvního kola (či jednokolové aukce). Dvoukolové soutěže se může účastnit občan, který má nejméně dvouletý trvalý pobyt na území MČ Praha 2. Ostatní se mohou účastnit soutěže, pakliže splňují níže uvedené podmínky včetně trvalého pobytu na území České republiky (viz pravidla na webu v dolní části odkazu): 

   Druhého kola dvoukolové soutěže a jednokolové soutěže se mohou účastnit fyzické osoby:

   1.  s neomezenou svéprávností,

   2.  proti nimž není vedeno exekuční řízení ani insolvenční řízení nebo nebylo rozhodnuto o jejich úpadku podle zvláštního zákona,

   3.  nemající vůči městské části Praha 2 dluh, které jsou zároveň,

   a)  občany České republiky, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky,

   b)  občany ostatních členských států Evropské unie a států, které jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru (tzn. Island, Lichtenštejnsko, Norsko) a Švýcarské konfederace, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky.

   Účastník doloží trvalý pobyt svým občanským průkazem nebo dokladem o trvalém pobytu vydaným příslušným správním orgánem.

   Pokud má účastník s městskou částí Praha 2 již uzavřenou nájemní smlouvu k jinému bytu, musí nejpozději při podpisu nájemní smlouvy uzavřít Dohodu o ukončení nájmu takového bytu, popř. byt předat správci domu, pokud tak po ukončení nájmu ještě neučinil.

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: topna sezona (jaroslav dostálík 22.9.2021 18:45)
  Dobry den, dnes po obede jsem byl na navsteve u maminky v Belgicke 21, radiotory stale studene, prinesl jsem ji elektricke topitko...kdy zacne dodavka tepla? Dekuji za odpoved JD p.s. rano bylo na Vinohradech 9 - 10 stupnu...
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 23.09.2021 12:45)

   Dobrý den,

   (1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

   (2) Dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 st. C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 st. C pro následující den.

   (3) Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7.00, 14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00 hod. se počítá dvakrát.

   (5) V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

   Dnes např. průměr teplot je předpovídán cca 17,5 st. C a i příští týden vypadá na podobné teploty.

   Dohodnou-li se nájemci  - viz bod 5, můžeme vytápění zahájit dříve.

   S pozdravem

   Dagmar Skalická

   oddělení správy a ekonomiky majetku

 • Otázka: Vaněk (Václav 11.9.2021 16:32)
  Dobrý den, už několikátý víkend nás ničí hluk z Čecháče který rezonuje v bloku a v našem bytě je slyšet i se zavřenými okny. Nemohli byste změřit zdali nedochází k porušování nějakých hlukových omezení pro bytovou zónu? Opravdu se tu nedá, když je v čecháči párty bejt, to už radši někam odjet..
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 13.09.2021 16:40)

   Vážený pane Vaňku,

   v parku Sady Svatopluka Čecha proběhly tento rok dvě venkovní akce a žádná další akce již plánována není. Obě akce byly řádně projednány a schváleny Radou městské části Prahy 2. Jednalo se o akci „Vínofest piknik“ a „Proseccofest piknik“. Obě tyto akce byly spíše piknikového komornějšího charakteru a byly pořadatelem řádně ukončeny do 22:00 hodin.  

   Prosíme tedy o Vaši shovívavost, jelikož se nejedná o pravidelně se opakující akce.  

   K hygienický limitům hluku uvádíme následující: Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. se v § 30 výslovně zmiňuje o hluku z veřejné produkce hudby (koncerty, taneční zábavy atd.) a hluku z provozoven služeb. Za hluk ve smyslu zákona o ochraně veřejného zdraví se však nepovažuje "zvuk z produkce hudby provozované ve venkovním prostoru" (viz § 30 odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví). Hlukové limity se tedy vztahují pouze na hudbu provozovanou ve vnitřních provozovnách.

    

   Hygienické limity jsou pro hudební produkci ve vnitřních provozovnách stanoveny stejně jako pro jiné zdroje hluku. Vyčísluje se tedy jako průměrná hodnota pro denní a noční dobu. To znamená, že ve většině případů nedojde k překročení limitu na základě pouze krátkodobé, byť možná velice hlučné hudební produkce. Pokud by probíhalo měření hygienických limitů hluku i na Vámi zmíněné akci, nedošlo by k překročení z důvodu jejího krátkodobého charakteru.

    

   Přestupky na úseku ochrany veřejného zdraví řeší  Hygienická stanice hl. m. Prahy.

    

    

   Odbor životního prostředí

 • Otázka: Přepsat nájemní smlouvu (Drlik 4.2.2021 12:01)
  Dobrý den, dá se přepsat nájemní smlouva na jinou osobu? Třeba na děti nebo příbuzný?

  Děkuji
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 04.02.2021 14:06)

   Dobrý den,

   přepsat nájemní smlouvu za života nájemce na osoby ve společné domácnosti nelze. Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu, přejde nájem na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt.

   Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snaha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu (zákon č. 89/2012 Sb., § 2279).

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin

 • Otázka: Privatizace 2020 (Viktorie K. 31.12.2020 8:44)
  Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak je to nyní s privatizací bytů, popř.: kam bych mohla zavolat či napsat, abych se dozvěděla více. Četla jsem něco o tom, že se bude rušit, ale nikde jsem neviděla žádné oficiální zprávy. Dále bych se chtěla zeptat, kde bych mohla najít aktuální podmínky pro privatizaci atd.
  Předem děkuji za odpověď.
  S pozdravem
  Viktorie K.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 07.01.2021 15:19)

   Dobrý den,

   privatizace byla ukončena během roku 2020, kdy dobíhal poslední prodej bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených městské části Praha 2. Jelikož městská část Praha 2 neplánuje další vlnu privatizace, byla veškerá pravidla a seznamy bytových domu určených k privatizaci stažená z webových stránek městské části Praha 2. Na našich stránkách lze najít pouze postupy k veřejné aukci volných bytových jednotek, jelikož městská část Praha 2 má v plánu ještě tuto aukci uskutečnit.

   Děkuji za pochopení.

   S pozdravem

   Ing. Petra Vágnerová
   odbor majetku a investic

 • Otázka: Noční klid a víkendové práce Václavská ukice (Kateřina 2.12.2020 21:37)
  Dobrý den,

  obracím se na Vás s prosbou ohledně dodržování nočního klidu a víkendových prací ve Václavské ulici. Jak jistě víte, probíhá tu výstavba bezbariéroveho přístupu do metra. Bohužel několikrát do týdne zde velmi hlučné práce probíhají po 22h a častokrát se hluk z flexi aj. ozývají např. kolem 1,2,3h ráno. Firma dostala na dodržování nočního klidu, víkendové práce v souvislosti se stavbou v této lokalitě nějakou výjimku?

  Dale si myslím, že například práce typu rozbijeni zbijeckou kamení v kontejneru, by se mohlo klidně provádět mimo takhle obydlenou oblast.

  Máme doma kojence, muž stává na směny.. V tomto období žít zde není vůbec příjemné.

  Děkuji za odpověď.
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 04.12.2020 12:49)

   Vážená paní,

   na základě Vašeho podnětu týkajícího se prací na bezbariérovém přístupu do metra jsme požádali o vyjádření generálního dodavatele stavby společnosti „HOCHTIEF- ENERGIE – „výtah KN“ s žádostí o dodržování nočního klidu.

   Stavební práce ve Václavské ulici spojené se stavbou „Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí“ se dle informace poskytnuté stavebníkem aktuálně provádí v nepřetržitém provozu nejen v úrovni staničních tunelů stanice metra Karlovo náměstí, ale i v podzemí  na úrovni přestupní chodby v  souladu s platným stavebním povolením a s co největším důrazem na eliminaci ovlivnění okolního obyvatelstva hlukem ze stavební činností. Hlavní stavební práce jsou prováděny pouze v době od 7°° do 21°°hodin. Mezi  21. a 7. hodinou  jsou prováděny pouze pomocné a montážní  činnosti, které hlukově neovlivňují uliční úroveň Václavské ulice a přilehlé okolí a  jsou v souladu s podmínkou č.8 příslušného stavebního povolení a vyjádřením hygienické stanice hl. m. Prahy ze dne 27. 7. 2016. Zároveň s tím stavba informuje, že stavební činnosti na vybudování hlavní nosné konstrukce přestupní chodby realizované v nepřetržitém provozu budou dokončeny dle aktuálního harmonogramu nejpozději do 31. 12. 2020. Na přelomu roku bude uzavřena těžní šachta umístěná v záboru stavby v ulici Václavská, a tím nebude docházet k žádnému ovlivnění Václavské ulice stavebními pracemi v podzemí. Dovoluji si Vám poskytnout kontakt na pana Kozubíka (mobil 602 513 703), hlavního stavbyvedoucího, a dále na pana Matějku (mobil 602 586 456), vedoucího projektu, kteří Vám mohou případně sdělit kvalifikované informace ohledně postupu prací na stavbě. Další kontakty jsou uvedeny na informační ceduli stavby ve Václavské pasáži.

   Vážená paní, předpokládám, že na základě projednání Vašeho podnětu se situace v nočních hodinách uklidní. V případě, že by opětovně docházelo k rušení nočního klidu, volejte l. 156 městskou policii.

   S pozdravem

   Vlastimil Kolář

   vedoucí oddělení stížností

   odbor Kancelář tajemníka

 • Otázka: oprava balkonu v 5. patře (Olga Švédová 27.8.2020 9:25)
  Dobrý den, dnes tj. 27. 8. započala oprava balkonu v bytě v 5.patře, Bělehradská 96. Technik SN sdělil,že půjde pouze o úpravu povrchu.Balkon je ve špatném stavu celý, odpadává zdivo ze spodní části, je vidět kovová konstrukce.Na tento stav upozorňuji správcovské firmy dlouhodbě. Nikdo se nepřišel podívat, jak balkon vypadá zespodu. Proč se provádí pouze "kosmetická" úprava a balkon se neopraví pořádně? S pozdravem Olga Švédová
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 27.08.2020 10:09)

   Dobrý den,

   momentálně probíhá oprava k zajištění havarijního stavu - nahlášeno opadávání zdiva. Kompletní oprava proběhne až po výběru dodavatele v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pro více informací kontaktujte SNP2 technika domu. S pozdravem

   Bc. Dagmar Skalická

   ved. odd. správy a ekonomiky majetku

 • Otázka: Uvedení jména do nájemní smlouvy (Marie 14.8.2020 2:07)
  Dobrý den, již více jak 15 let žiju s partnerem a později přibyly postupně naše nezletilé děti, v městském bytě na Praze 2. Nájemní smlouva je napsána ale pouze na jméno mého životního partnera a já a děti jsme pouze vedeni v evidenčním listě, který je nedílnou součástí nájemní smlouvy, samozřejmě v daném bytě máme i trvalé bydlení. Byt užíváme společně od samého počátku a také společně se podílíme na veškerých nákladech. Vzhledem k situaci,kdy již máme tři nezletilé děti, bych chtěla být v nájemní smlouvě uvedena i já, jako plnohodnotný nájemník. Prosím o sdělení, co je třeba k mé žádosti doložit, aby ji bylo vyhověno. Popřípadě je možné nájemní smlouvu přepsat pouze na mé jméno? Samozřejmě vše, ať první nebo druhá varianta řešení, by byla se souhlasem mého přítele. Děkuji za odpověď
  • Odpověď: (Petr Tomíšek (Webadmin) 14.08.2020 12:49)

   Dobrý den paní Marie,

   k Vašemu dotazu sdělujeme, že společným nájemcem bytu se můžete stát pouze v případě, že spolu s partnerem uzavřete manželství. V takovém případě vznikne společný nájem bytu manžely přímo ze zákona.
   K uzavření nájemní smlouvy pouze s Vaší osobou by bylo zapotřebí souhlasu orgánů MČ Praha 2, avšak takové souhlasy se neudělují. V případě dalších dotazů kontaktujte přímo bytové oddělení odboru majetku a investic.(http://urad.praha2.cz/Odbor-majetku)

   Hezký den,

   Petr Tomíšek
   webadmin