CHRÁM SV. LUDMILY

Základní kámen k pseudogotickému kostelu z režných cihel byl položen 25. listopadu 1888 k výročí čtyřicetiletého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. Mimochodem císař sám se v roce 1891 přišel podívat, jak stavba pokračuje.Ludmila.jpg Stavbu prováděla ve své režii vinohradská obec podle plánů a pod dohledem Josefa Mockera, autora dostavby Svatovítského chrámu na Hradčanech. Chod stavby řídil městský inženýr a architekt Antonín Turek, Alois Bureš (pozdější starosta), inženýr Bohumil Staněk a Josef Víšek (rovněž pozdější starosta). Chrám byl vysvěcen 8. října 1893 kardinálem arcibiskupem pražským Františkem Schönbornem.  

Trojlodní kostel s křížovou lodí zdobí v západním průčelí dvě štíhlé, šedesát metrů vysoké věže. Postranní čtyři vchody ve formě portálů s volným schodištěm vedou do kostelních předsíní, nad nimiž se nalézají volně přístupné terasy. V kostele se původně zvonilo čtyřmi zvony: sv. Ludmilou (2960 kg), sv. Václavem (1300 kg), sv. Vojtěchem (800 kg) a sv. Prokopem (530 kg) z dílny H. Diepolta. Během první světové války byly zvony rekvírovány a zbyl jen 78,5 kg vážící umíráček. V roce 1925 byly posvěceny nové zvony z dílny Richarda Herolda v Chomutově. Průčelí kostela, jehož římsy a okrasné detaily byly vytvořeny z hořického kamene, je postaveno z citolibských cihel. Jako krytina střech byla použita tmavá moravská břidlice a na ozdoby zelená železnobrodská břidlice.  

Na vnější výzdobě se podílel kromě jiných umělců i Josef. V. Myslbek, autor reliéfu v tympanonu, znázorňujícího sedícího a lidstvu žehnajícího Krista, po jehož stranách jsou klečící postavy sv. Václava a sv. Ludmily. Myslbekovou prací je i výzdoba štítu nad portálem, reliéf Boha Otce se symbolem Ducha svatého, holubicí. Výzdoba hlavního průčelí je zakončena pěti hlubokými nikami, ve střední nejvyšší je socha sv. Ludmily (Ludvík Šimek), patronky kostela. Oba štíty křížové lodi jsou vyzdobeny sochami slovanských patronů sv. Cyrila (na straně severní) a sv. Metoděje (na jižní straně). Autorem soch je mistr Bernard Seeling. Emblémy čtyř evangelistů vyhotovil J. Čapek. Níže ve výklencích jsou umístěny sochy sv. Prokopa a sv. Vojtěcha od Františka Hergesella a Antonína Procházky.  

Malovaná okna kostela financovali dobrodinci. Okna v křížové lodi k jižní straně daroval městský stavitel a pozdější starosta obce Alois Bureš, k severní straně Vinohradská záložna. Okna v presbytáři darovaly paní Anna Novotná, Anna Kocourková společně s Marií Kocourkovou. Okna v chrámových lodích jsou pak dary Jiřího a Anny, knížat z Lobkoviců, místního děkana Václava Hampeise společně s Vilémem Engem, páterem Františkem Dusilem a páterem Františkem Žákem, Josefem Háčkem s chotí Marií, Bohumily Vávrové a Marie Kadové. Malby na oknech navrhli František Sequens, František Ženíšek, Adolf Liebscher a František Urban. Kazatelna je dílem řezbáře J. Ziky, sošky byly vyhotoveny podle modelů Antonína Procházky. Boční oltář P. Marie se šesti holdujícími českými patrony a oltář Sv. Cyrila a Metoděje projektoval Štěpán Zálešák, profesor UMPRUM v Praze. Varhany na kůru se 3000 píšťalami mají 46 rejstříků rozdělených na tři manuály a pedál.  

Mešní potřeby daroval Jan Vokoun. Osvětlení chrámu bylo vždy elektrické.  

Svou elegantní jednoduchostí a umístěním na mírném svahu náměstí tento "klenot vinohradského stavebnictví" bývá mnohdy ceněn více než mnohé honosnější evropské novogotické chrámy.

Z knihy: Milan Polák, Jitka Slavíková - Město Královské Vinohrady,
Praha, 2009

Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily

Oprava varhan

>>NAJÍT V INFOMAPĚ PRAHY 2

Google Street View


Zvětšit mapu
Zveřejněno: 03.10.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout