Městská část Praha 2 udílí čestná občanství, čímž chce oceňovat lidi, kteří zde žili či žijí, a vykonali něco významného. Čestná občanství Prahy 2 byla poprvé udělena 29. dubna 2004 na Novoměstské radnici.

 •  Oceněni v dubnu 2004 byli:
  fotograf Ladislav Sitenský, in memoriam politik Václav Benda a spisovatel a dramatik František Langer.

 • V dubnu 2005 byla čestná občanství Prahy 2 předána:
  Joy Kadečkové, MUDr. Naděždě Kavalírové, JUDr. Ing. Vladimíru Kotinskému, prof. Josefu Sukovi
  a in memoriam diviznímu generálovi Ing. Aloisi Eliášovi.

 • V květnu 2006 byla udělena další čtyři čestná občanství a jedno čestné uznání starosty. Čestnými občany Prahy 2 se stali:
  prof. PhDr. František Černý, DrSc., Arnošt Lustig, prof. MUDr. Václav Tošovský, DrSc. a Ája Vrzáňová.
  Čestné uznání starosty Prahy 2 obdržel plk. v. v. František Müller, veterán západní fronty.

 • V pondělí 8. října 2007 byli na Novoměstské radnici oceněni:
  Alexander Beer
  (* 7. 2. 1917): místopředseda Československé obce legionářské, PhDr. Antonín Klimek, CSC., in memoriam (* 18. 1. 1937, † 9. 1. 2005): historik, prof. Břetislav Pojar (* 7. 10. 1923): režisér, scénárista a výtvarník, Zdeněk Šputa (* 23. 6. 1916): malíř, sochař, designér.

 • Ve středu 5. května 2010 se čestnými občany Prahy 2 stali:
  psycholožka a chartistka Dana Němcová, herec Stanislav Fišer a in memoriam historička a teoretička fotografie Anna Fárová a představitelka protinacistického odboje Irena Bernášková.

 • Ve středu 30. ledna 2013 bylo čestné občanství Prahy 2 uděleno:
  sochaři Olbramu Zoubkovi, hokejistovi Janu "Gustavu" Havlovi a in memoriam hudebníkovi Milanu "Mejlovi" Hlavsovi a malíři Antonínu Sládkovi.

 • V úterý 30. září 2014 byla udělena čestná občanství:
  houslovému virtuosovi Václavu Hudečkovi, skladateli a klavíristovi Rudolfu Roklovi in memoriam, akademickému malíři a sochaři doc. Petru Pavlíkovi a kytaristovi a skladateli Radimu Hladíkovi.
 • Ve čtvrtek 13. září 2018 byla udělena čestná občanství:
  lékaři, porodníkovi a pedagogovi Prof. MUDr. Antonínu Doležalovi, Dr.Sc., legionáři Tichomiru Mirkovičovi, disidentce, signatářce Charty 77 a člence Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných Mgr. Zině Freundové, fotbalovému reprezentantu Antonínu Panenkovi, malíři, ilustrátoru a grafikovi Tomáši Bímovi, písničkáři, textaři a skladateli Jaroslavu Hutkovi, aktivní člence Sokola Pražského Dagmar Evaldové, scénáristovi, režiséru, dramaturgovi a herci Vlastimilu Venclíkovi a světově uznávané umělecké osobnosti Soně Červené.

 

Čestní občané Prahy 2

1 2 3 4 
 • Tomáš Bím


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 13. září 2018;
  akademický malíř a grafik
 • Soňa Červená


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 13. září 2018;
  světově uznávaná operní pěvkyně a herečka z významné umělecké rodiny
 • Prof. Doc. Mudr. Antonín Doležal, Dr.Sc.


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 13. září 2018;
  lékař, porodník a pedagog
 • Dagmar Evaldová


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 13. září 2018
  členka Sokola Pražského
 • Mgr. Zina Freundová


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 13. září 2018;
  signatářka Charty 77, členka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných
 • Jaroslav Hutka


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 13. září 2018;
  folkový hudebník, skladatel a písničkář, signatář Charty 77
 • Tichomir Mirkovič


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 13. září 2018
  legionář, partyzán
 • Antonín Panenka


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 13. září 2018;
  fotbalový reprezentant
 • Vlastimil Venclík


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 13. září 2018;
  scénárista, režisér, dramatik a herec
 • Radim Hladík


  Čestné občanství MČ Praha 2 uděleno 30. září 2014
  (*13. 12. 1946 – †4. 12. 2016) rockový kytarista a skladatel
1234