Dětská pouť - dětský den 2. června v zahradě Neurologické a psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN