Dílčí veřejná zakázka č. 5 – dopis zmocněncům domu

Vážený pane/Vážená paní,

 

v návaznosti na Váš dopis, kterým se na městskou část Praha 2 obracíte jako zmocněnec/zmocněnkyně bytového domu na adrese Dittrichova 1543/2 s návrhem na zajištění prodeje bytového domu přímo Vámi zakládaným bytovým družstvem, si Vám dovolujeme sdělit následující:

nejprve mi dovolte ocenit Váš aktivní přístup a vůbec zájem zajistit administrativní proces prodeje Vámi zakládaným bytovým družstvem. Jakkoliv si Vaší snahy ceníme, v tuto chvíli to proces prodeje nemůže nijak urychlit. Prodej Vámi obývaného bytového domu je zařazen v rámci veřejné zakázky do tzv. balíčku č. 5, který je, stejně jako rámcová smlouva (na jejímž základě byly „balíčky“ zadávány), stále v šetření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Jsme si vědomi, že již v průběhu roku 2014 byla vyslovena vůle řešit prodej jiným způsobem, pokud antimonopolní úřad nevydá rozhodnutí do 31. 12. 2014, nicméně dne 20. března byl ÚOHS opět osloven dopisem starostky městské části se žádostí o urychlené vydání rozhodnutí v obou věcech. Pokud bychom postupovali jinak, bez jistoty ohledně rámcové smlouvy, mohl by se proces prodeje domů v balíčku č. 5 naopak dále zkomplikovat a hlavně opět prodloužit.

Závěrem bych Vás ráda ujistila, že jakmile budeme mít jakékoliv nové informace, obratem je zmocněnci domů v písemné formě obdrží.

 

S pozdravem

Michaela Mazancová

 

 

PRO PRODEJ PO BYTECH

 

Vážený pane/Vážená paní,

 

dovolujeme si Vás jako zmocněnce domu ………………informovat, že prodej Vámi obývaného bytového domu je zařazen v rámci veřejné zakázky do tzv. balíčku č. 5, který je, stejně jako rámcová smlouva (na jejímž základě byly „balíčky“ zadávány), stále v šetření ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Jsme si vědomi, že již v průběhu roku 2014 byla vyslovena vůle řešit prodej jiným způsobem, pokud antimonopolní úřad nevydá rozhodnutí do 31. 12. 2014, nicméně dne 20. března byl ÚOHS opět osloven dopisem starostky městské části se žádostí o urychlené vydání rozhodnutí v obou věcech.

Pokud bychom postupovali jinak, bez jistoty ohledně rámcové smlouvy, mohl by se proces prodeje domů v balíčku č. 5 naopak dále zkomplikovat a hlavně opět prodloužit.

Závěrem bych Vás ráda ujistila, že jakmile budeme mít jakékoliv nové informace, obratem je zmocněnci domů v písemné formě obdrží.

 

S pozdravem

Michaela Mazancová

Zveřejněno: 08.04.2015 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout