Důležitá telefonní čísla - hlášení dopravních přestupků a odtahů

OŘ MP Praha 2Blíže nespecifikovaný obrázek

 

Obvodní ředitelství
Praha 2, Korunní 15/734

operační středisko , tel.: 222 025 250/251
e-mail: operacni.p2@mppraha.cz

nebo linka 156.

Vyhledávání automobilu po odtahu: http://www.mppraha.info/doprava/odtahy