EMAUZY

Benediktinský klášter s chrámem Panny Marie Na Slovanech (EMAUZSKÉ OPATSTVÍ)

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKAemauzy.jpg

Klášter založil roku 1347 Karel IV. a povolal do něj benediktiny z Chorvatska, užívající slovanskou liturgii. Obnovil tak starou českou křesťanskou tradici, udržovanou kdysi v klášteře Sázavském. Název Emauzy získal klášter podle biblického městečka Emauzy, poblíž kterého se apoštolům zjevil Ježíš Kristus po svém zmrtvých vstání. Evangelium o této události se čte vždy v Pondělí velikonoční a v ten den – 29. března 1372 byl také vysvěcen klášterní chrám.

Klášter se brzy stal centrem vzdělanosti a v jeho písařské dílně vznikala díla velké ceny. Dodnes dochované nástěnné malby na zdech rajského dvora patří k nejvýznamnějším gotickým památkám toho druhu v Evropě. Cyklus z let 1360–1370 je dílem tří gotických malířů: Mikuláše Wurmsera, anonymního Mistra emauzského cyklu a Mistra Osvalda.

V době husitských válek byl Na Slovanech zřízen jediný kališnický klášter u nás. Bydlel tu například známý anglický reformátor mistr Petr Payne. Jako správce tu působil i Řehoř, pozdější zakladatel Jednoty bratrské. V dalších letech klášter hluboce upadl – poslední opat se oženil s dcerou hospodského a zřídil u kláštera hospodu se střelnicí a kuželníkem Rozzlobený císař Rudolf II. Svěřil nato Emauzy opět církvi katolické.

Po Bílé hoře získali klášter španělští benediktini a přestavěli jej v barokním slohu. V té době byly také ke kostelu přistavěny dvě věže. K slovanské liturgii se mniši vrátili až v době 1. Republiky, po přichodu nacistických okupantů to však bylo příčinou zrušení kláštera. Při bombardování Prahy v roce 1945 byl klášter značně poškozen, kostelní věže shořely a v 60. Leech byly nahrazeny moderními.

V areálu kláštera je ještě barokní kaple sv. Kosmy a Damiána z roku 1657. Snad stojí na místě starého farního kostela (téhož jména) osady Podskalí, který je připomínán již roku 1178.

Z knihy: Pavel Augusta - Kniha o Praze 2
Praha, 2002

WEBOVÉ STRÁNKY EMAUZSKÉHO OPATSTVÍ

>>NAJÍT V INFOMAPĚ PRAHY 2

 

Google Street View


Zvětšit mapu
Zveřejněno: 03.10.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout