Finance pro Botanickou zahradu

Botanická zahrada Na Slupi v Praze 2 je u nás jednou z nejstarších. Obnovu tohoto „městského parku“, který lidé často a rádi navštěvují, pravidelně v Novinách Prahy 2 sledujeme. Jsme proto rádi, že se našly prostředky na jeho pravidelnou údržbu.
V úterý 21. září pražský radní RNDr. Miloš Gregar, do jehož kompetence spadá oblast životního prostředí, předal v Botanické zahradě děkanovi Přírodovědecké fakulty UK prof. Pavlu Kovářovi smlouvu o finanční dotaci hlavního města na údržbu zahrady. Letos hl. m. Praha přispělo částkou 600 tisíc Kč a chce tak činit dle slov radního Gregara i nadále: „V následujících letech bude každoroční peněžní částka poskytována podle stanoveného rozpočtu hlavního města dodatkem k této smlouvě.“    

red

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout