Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme vám připravili hádanku, která byla na hledání velmi náročná. Nyní bude vaše pátrání daleko lehčí.
Všichni, kteří na dotaz: Kde stojí dům čp. 551 s pamětní deskou velkému básníkovi? napsali redakci, že onen dům stojí na Karlově náměstí, měli pravdu. Jak uvedla J. Schneiderová: „Pamětní deska se nachází na domě č. 34, na východní straně náměstí. V domě, který na tomto místě stál do roku 1937 – U Čížků – mívali krupařství rodiče K. H. Máchy.“ A čtenářka dr. V. Zadáková informaci dále doplnila: „Do tohoto domu se K. H. Mácha přestěhoval s rodiči ve svých 16 letech. Dne 1. 10. 1836 se zde Lori Šomkové narodil jeho syn Ludvík.“
Na vylosované čtenáře J. Schneiderovou ze Sokolské ul., J. a M. Steinerovi z Moravské ul. a J. Vlkovou z Římské ul. v redakci čeká hezký dárek (tentokrát je trochu rozměrnější, takže ho nemůžeme zaslat poštou).
Na jaký objekt se zaměříme v tomto čísle? Na jeden z význačných pražských památníků, který připomíná nejen minulost místa, ale i kus historie hlavního města – časy, kdy se po Vltavě z horního toku plavily vory. Právě v těchto místech většina z připlavených vorů končila svou dalekou pouť. Kvalitní dřevo z jihočeských lesů bylo používáno na pražských stavbách, to méně kvalitní bylo rozřezáno a odtud rozváženo do domácností jako topivo.
Na podstavci památníku je stylově umístěn velký valoun. Ten sem byl dopraven z Čertových proudů, jak se říká peřejím na horním toku Vltavy. S výstavbou přehrad peřeje zanikly a s nimi zaniklo i poctivé chlapské vorařské řemeslo. Hlavní část památníku doplňuje nízká kamenná podnož, na níž jsou umístěny další kameny. Na podstavci je nápis, který vám neprozradíme, protože bychom velmi usnadnili lokalizaci hledaného objektu. Na valounu je vyveden znak spolku Vltavan, který navrhl Karel Svolinský. Autorem památníku je sochař Jan Jiřikovský. Instalace byla provedena v r. 1971 u příležitosti 100. výročí založení Vltavanu, spolku, který se snaží uchovat živé svědectví na folkloristickou minulost Prahy a na činnosti související s řekou Vltavou.
Odpovědi na soutěžní otázku: U které význačné budovy stojí památník na snímku nahoře? nám zasílejte do 21. 1. 2004.

Text Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout