Fotosoutěž

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme zeptali: Ve které ulici stojí bývalý Obecní dvůr? Pravdu měli ti čtenáři, kteří odpověděli, že byl ve Varšavské ulici, dříve Kollárově.
Ing. V. Čiperová nám napsala: „... jsem moc ráda za vaši poslední soutěžní otázku. Bydlím totiž nedaleko zmíněného objektu a celou dobu mi vrtalo hlavou, proč jsou na fasádě ony koňské hlavy.“ A Ing. M. Joska ve svém e-mailu dodává: „Pro mě to je velice jednoduchá otázka – Obecní dvůr je ve Varšavské 12. Znám ta místa z padesátých let velice dobře, neboť tam bydlela moje babička a vzdálená teta. Bydlely v té tzv. konírně (rohový domeček s Máchovou ulicí). Chodili jsme tam tak jednou týdně, občas tam s bratrem přespávali (v zimě s vyhřátou cihlou v nohách). Vždy jsme pokukovali po těch koňských hlavách. Velice neútulný a nezdravý byt – později dostala babička náhradní byt v Americké ulici. A od té doby jsem tam už nikdy nebyl. V paměti mám stále, jak to vypadalo v padesátých letech.“ Dárek za správnou odpověď redakce zasílá B. Lisnerové z Dětské ul. v Praze 10, J. Trojanové ze Škrétovy ul. a Ing. M. Joskovi z Podskalské ul.
Nová soutěžní otázka se týká jedné kapličky. Nepočítáme-li válečné události, snad největší metlou středověku, ale i raného novověku, byly morové epidemie. Způsobovaly to neutěšené hygienické poměry, vždyť před zřízením kanalizace tekly v pražských historických městech veškeré splašky z domácností, včetně výkalů domácích zvířat, která lidé chovali ve většině domů, stružkou vyhloubenou uprostřed ulice. Čas od času tak „černá smrt“, jak byla morová epidemie nazývána, slavila pravé hody. Lidé umírali po stovkách, hřbitovy nestačily, a tak byli zemřelí pohřbíváni pouze do vyhloubených šachet. Spásu hledali především v modlitbách; byly při nich pronášeny slavné sliby, že za odvrácení morové epidemie budou jako výraz díků postaveny morové sloupy. Především z období baroka se nám zachovaly morové sloupy honosné, s Trojicí Boží, Pannou Marií a zástupy světců, i méně vznosné, avšak stavěné se stejnou vírou. Jeden z těch prostších, z roku 1714, představuje uveřejněný snímek. Na čtverhranném podstavci a válcové podnoži je nad římsou umístěna malá kaplička s mozaikami českých patronů. Tu kryje čtyřboká stříška, na jejímž vrcholu je křížek. Odpověď na soutěžní otázku: Víte, kde stojí kaplička na fotografii? zasílejte redakci na adresu ÚMČ Praha 2, Noviny Prahy 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2, a to nejpozději do 22. září 2004.

Text: Eva Hrubešová/van, foto: hru

Zveřejněno: 20.09.2004 – support@publix.cz
Vytisknout