Helpdesk pro nájemníky obecních bytů a nebytových prostor

Městská část Praha 2 uvedla do provozu od 1.9.2012 rozšíření aplikace iDES, které umožní monitorovat a centrálně evidovat hlášené poruchy a požadavky uživatelů obecních bytů a nebytových prostor, přidělovat je k řešení správním firmám a sledovat, případně i korigovat jejich vyřizování.

Správní firmy nyní sdílí společně s nájemci prostor, do něhož nájemce vloží pomocí modulu Help Desk (součást aplikace iDES) podnět k provedení údržby, nahlášení havárie nebo podnět ke správě domu. Pro vstup do tohoto prostoru prosím použijte přístupový kód, který Vám správní firma zaslala v informačním dopise. Na stejném místě pak nájemce najde informace o postupu řešení podnětu a kontakt na pracovníka správní firmy, který se konkrétním požadavkem zabývá. Celý proces vyřizování požadavků budou sledovat také pracovníci odboru majetku a investic ÚMČ Praha 2, kteří budou moci jejich řešení vyhodnocovat a včasnou reakcí předcházet stížnostem nájemců. Získaná data z modulu Help Desk umožňí průběžné sledování kvality práce správních firem a jejich hodnocení.

V případě jakýchkoliv problému s modulem Help Desk se prosím obraťte na pracovníky příslušné správní firmy nebo nás kontaktujte na emailové adrese ides@praha2.cz.

Děkujeme za Vaše připomínky