Infolinka ULICE PRAHY 2

infolinkaulicep2-logo.jpg

Služba je poskytována bezplatně na telefonním čísle:  800 879 222

POSLAT HLÁŠENÍ ONLINE

Infolonka ulice P2


 

e-mail: infolinka@praha2.cz

Provozní doba infolinky:

pondělí, středa:  8:00–17:30
úterý, čtvrtek: 7:30–16:00 
pátek: 7:30–13:30
Mimo tuto dobu přijímá vzkazy záznamník.

 

Infolinka Ulice Prahy 2 přijímá informace, podněty a stížnosti k této problematice:

 • ruční a strojní čištění chodníků
 • komplexní úklid komunikací (KUK) s odtahy vozidel (květen – říjen)
 • zimní údržba komunikací (listopad – březen)
 • zimní úklid chodníků a nemotoristických komunikací vč. parkových cest
 • obsluha odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy
 • trasy mobilního sběru psích exkrementů
 • termíny svozu směsného komunálního odpadu
 • umístění a termíny svozu tříděného odpadu (jak správně třídit)
 • umístění a termíny přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK)
 • sběrné dvory a jejich provozní doba
 • mobilní sběr nebezpečných odpadů
 • speciální případy sběru a svozu odpadu (vánoční stromky, listí postižené klíněnkou apod.)
 • černé skládky odpadu na chodnících a v parcích
 • nepořádek ze stavby
 • problémy se zábory na chodníku či vozovce (stavební zábory, výkopy, lešení, kontejnery na odpad)
 • poškozený povrch chodníku, vozovky, parkové cesty
 • poškození městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.), uličního stromořadí, dopravního značení, světelné signalizace
 • havarijní stav objektů (ohrožující chodce): fasády, římsy, okapy, komíny
 • hluk: ze stavby, z produkce na veřejném prostranství nebo v restauracích či klubech
 • poruchy veřejného osvětlení, vodovodu, kanalizace, plynovodu

Telefonické podněty vyřizují pracovníci odboru životního prostředí ÚMČ Praha 2.

Volající bude o řešení svého podnětu na vlastní žádost zpětně informován (telefonicky nebo e-mailem)