Informace nájemcům, kteří nevyužili možnosti odkoupit si svůj byt

Vzhledem k tomu, že se mezi nájemci obecních domů šíří různé dezinformace a je jen otázkou „komu prospívají“, ráda bych informovala ty, kteří nevyužili z různých důvodů možnost odkoupit si bytovou jednotku v rámci odprodeje části bytového fondu MČ Praha 2, že se pro ně ve věci nájmu bytu nic nemění. Jejich nájemní smlouva zůstává v platnosti i nadále tak, jak byla uzavřena. Neodkoupení bytové jednotky není ani důvodem k jakékoliv nové úpravě výše nájemného. Kdo uzavřel dodatek k nájemní smlouvě na tzv. férové nájemné, může mu být – stejně jako všem ostatním nájemcům obecních domů – nájem případně zvýšen pouze o vyhlášenou roční inflaci.

Současná koalice deklarovala, že neodkoupené bytové jednotky zůstanou ve správě MČ Praha 2 a nebudou prodány i s nájemcem třetí osobě. Odprodat formou dražby je možné pouze volné byty. V případě, kdy byl nebo bude prodán celý dům družstvu nájemníků, nájemce, který neprojeví o koupi zájem, se stává nájemcem družstva. Rovněž jeho nájemní smlouva zůstává v platnosti. V případě jakýchkoliv pochybností je možné obrátit se s důvěrou na bytové oddělení nebo na mne, s pochopením Vaše dotazy zodpovím.

Michaela Mazancová,

Zástupkyně starostky pro bytovou politiku a prodej majetku

Zveřejněno: 05.04.2016 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout