Jak poznám, že moje dítě bere drogy?

To, že dítě bere drogy, nemusí být, alespoň z počátku, vůbec nápadné. Přesto existují signály, které napovídají, že něco není v pořádku. Proto je dobré o těchto věcech vědět. Zde jsou některé z příznaků, kterých bychom si měli všímat.

 1. Problémy ve škole

  Nemusí se objevit hned z počátku, ale lze říci, že braní drog k potížím ve škole dříve nebo později nutně vede. Objevují se absence, zhoršuje se prospěch. V této fázi to ještě často nevypadá, že v pozadí vzniklých potíží jsou drogy. Je nutno sledovat i další příznaky a celý obraz skládat trpělivě dohromady. Paradoxně právě snaha o dosažení dobrého prospěchu či složení náročných zkoušek bývá důvodem k prvnímu drogovému experimentu.

 2. Ztráta původních zájmů

  Jedná se hlavně o původní časově i fyzicky náročné koníčky, jako je sport, nejrůznější aktivní umělecká činnost a podobně. Setkáváme se najednou s rezolutním odmítáním dříve milované zábavy, kritika je vedena z pozice: “nemá to cenu” atd.

 3. Změna přátel a party

  Nejde ani tak o vzhled a způsob vyjadřování, jako spíše o způsob trávení volného času. Pravidelné a velmi časté navštěvování diskoték a hudebních klubů, které se stává vlastně jedinou zábavou – provozovanou i dlouho do noci – výrazně zvyšuje riziko drogových experimentů. Organizované skupiny či skupiny mládeže svázané silnou vnitřní ideologií riziko drogových problémů snižují. Je zde nabízen alternativní systém hodnot, často drogy přímo odmítající. Je třeba ale udržet míru, protože stejně jako drogy jsou nebezpečná i extrémně strukturovaná a orientovaná společenství – sekty.

 4. Změna chování

  Nápadné by měly být ničím neodůvodněné stavy nápadné veselosti čí aktivity. Zvláště nápadná je náhle vzniklá noční nespavost spojená s různým, často dosti nesmyslným kutěním a podobným konáním. Stejně tak jsou nápadné stavy skleslosti, únavy a opakující se depresivní stavy. Nelze ovšem vyloučit, že podobné chování může být prostě projevem onemocnění.

 5. Slabost, spaní přes den

  Celkově klesající výkonnost, zhoršená koncentrace a hlavně náhle vzniklé spaní přes den, jsou možnými příznaky braní drog. Nápadné jsou příznaky zejména v kombinaci s celkovou změnou životního stylu, která nastala v poslední době.

 6. Ztráta chuti k jídlu, hubnutí

  Jeden z velmi nápadných příznaků užívání tzv. stimulačních drog (u nás hlavně pervitin: “piko, perník”). Tyto látky mají jako jeden z vedlejších účinků právě potlačení chuti k jídlu – hubnutí je zde přirozeným důsledkem. Pozor! To, že tyto příznaky nejsou přítomny, nemusí ještě znamenat, že o drogy nejde. Hubnutí je totiž charakteristické, alespoň z počátku, POUZE pro pervitin. Opiáty či halucinogenní drogy se takto prokazovat nemusí.

 7. Kožní defekty

  Další z mozaiky příznaků, které mohou složit dohromady obraz užívání pervitinu, resp. již vznikající drogové závislosti. Jedná se o stopy po škrábnutích a jiných drobných sebepoškozeních, zejména na obličeji a na hřbetech rukou.

 8. Ztráta peněz

  Zpočátku “neviditelné” mizení malých finančních částek, rodinné finanční “podvůdky” se postupně mění ve stále zoufalejší snahu dítěte sehnat dostatek peněz na drogy. Následují odhalené krádeže peněz či jiných cenných věcí, kterým často předchází prodej všeho cenného, co dítě vlastnilo, včetně milovaného oblečení. Příznak charakteristický pro prohlubující se závislost na heroinu.

 9. Nález stříkaček, jehel a drog Zde je již situace jasná. Přesto se poměrně často stává, že rodiče v této situaci rádi uvěří vysvětlení, že “nářadí” je někoho cizího, jen v úschově a podobně. Toto vysvětlení je sice možné, ale vysoce nepravděpodobné.

 10. Stopy po injekčním vpichu na končetinách
  Zde není již o čem diskutovat.

Zpracováno dle publikace Drogy. Jak vlastně vypadají?, vydala Medea Kultur, s. r. o., 1999.

Zveřejněno: 20.04.2004 – support@publix.cz
Vytisknout