Jednání o lékařské pohotovosti pokračují

Lékařská služba první pomoci, tzv. pohotovost, má za úkol poskytnout první ošetření do doby, než bude pacient moci vyhledat svého lékaře. Hlavní město mělo tuto službu zajišťovat již od 1. 1. 2003, jenže nezajišťuje…
Jednání o návrhu jednotného systému lékařských pohotovostí v Praze probíhala mezi hlavním městem a jednotlivými městskými částmi po celý rok, ale zatím se nedospělo k uspokojivému řešení: pro celou Prahu je totiž vyčleněno z městského rozpočtu 25 miliónů korun – městské části jsou toho názoru, že je to málo; pro Prahu 2 byla určena částka 1,1 mil. korun. Rada městské části už vloni rozhodla o dalším postupu: Praha 2 bude i nadále zajišťovat lékařskou pohotovost (nejdéle do 30. 4. 2004). Z toho vyplývá, že bude nucena ji dofinancovat z vlastního rozpočtu.
Nejde o malé částky – vloni tato služba MČ stála 3 384 000 korun. Jak uvedla zástupkyně starosty pro oblast zdravotnictví Mgr. Jarmila Cechnerová, „nejsme spokojeni s návrhy hlavního města, protože částka, kterou jsme dostali přidělenu, je zhruba v třetinové výši toho, kolik na pohotovost městská část vynakládá.“ A jaký je názor městské rady? Radní Mgr. H. Halová připouští, že částky určené pro pražské radnice nejsou dostačující. Podle ní je vina na straně ministerstva. Jak se město a městské části nakonec domluví, nemůžeme předjímat. Ale jedno je jisté, lékařská služba první pomoci pro Prahu 2, která sídlí v Sokolské 27, bude zatím fungovat na dosavadní adrese (na tel.: 224 266 154 má službu dětský lékař, na tel. 224 266 150 lékař pro dospělé). Průběžně se však povedou jednání o možnosti umístit obě pohotovosti do prostor Všeobecné fakultní nemocnice, kde by byli v případě nutnosti v areálech nemocnice k dispozici i specialisté. „Pro občany Prahy 2 by to neznamenalo zhoršení dostupnosti lékařské pohotovostní služby, naopak by došlo ke zvýšení její kvality,“ je přesvědčena Cechnerová.   

van

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout