K pronájmu prostor ve Vratislavově 13

Rada městské části Praha 2 schválila od 1. srpna 2004 jako nájemce nebytových prostor v budově Vratislavova 13 Univerzitu Karlovu (UK). Vzhledem k tomu, že v budově Vratislavova již neprobíhá běžná výuka a zůstává v ní kromě školní kuchyně a jídelny jen ve čtvrtém patře Umělecké studio dětí Vyšehrad a v přízemí Kurz doplnění základního vzdělání (obojí začleněné pod ZŠ Botičská), došlo od 1. září a pravděpodobně od 1. října k rozšíření nájemní smlouvy o další postupně uvolňované prostory. Celkový nájem za nebytové prostory by měl činit od 1. října 1 360 000 Kč ročně. Část prostor UK podnajala na jeden rok soukromému gymnáziu Pod Vyšehradem. Dále se jedná o podnájmu prostor a zařízení školní kuchyně a jídelny nájemce (UK) podnájemníkovi Janu Sotonovi pro výrobu pokrmů a jejich distribuci včetně zajištění stravování studentů na dobu pěti let. Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo dne 14. září 2004 zrušení právního subjektu Školní jídelna Vratislavova 13 k 31. prosinci 2004. Školní jídelna v září nevaří a připravuje ukončení provozu jako právní subjekt zřízený městskou částí Praha 2.

RNDr. Jan Polecha, radní (US – DEU)

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout