KOSTEL SV. ŠTĚPÁNA

Po založení Nového Města, kdy byly vyměřeny i první stavební parcely pro dnešní Štěpánskou ulici, už starý kostelík nestačil vzrůstajícímu množství obyvatel a byl nahrazen novým kostelem. Zasvěcení sv. Štěpánu přešlo z něj na nový farní chrám a stará rotunda získala vysvěcení sv. Longina. sv_stepan.jpg

 

Kostel sv. Štěpána vznikal v letech 1351-60. Karel IV., pilný sběratel a obdivovatel relikvií, získal ostatky sv. Štěpána v Římě a daroval je kostelu. Při slavnostních příležitostech byl v kostele dokonce ukazován kámen, jímž byl sv. Štěpán ukamenován. Od kostela až k novoměstským hradbám se rozkládal hřbitov, snad největší v Praze, který měl původně sloužit poutníkům, kteří zemřeli na cestě za svatými ostatky.

 

Chrám sv. Štěpána je vestavěn do mírného svahu a je tvořen trojlodní bazilikou, která je zakončena polygonálním presbyteriem. Mohutná hranolová věž stojí v ose hlavní lodi a je kryta charakteristickou novogotickou helmicí. Hlavní oltář je ozdoben obrazy Matěje Zimprechta. Jeden z nich představuje sv. Štěpána, jenž klesá pod deštěm kamenů. Zvonice za kostelem pochází z roku 1600. Samozřejmostí při kostele byla fara, v současné době pěkně opravená. Při hřbitovní zdi stála škola, k jejíž tradici se hlásí současná základní škola skromnou tabulkou.

 

 

Z knihy: Antonín Ederer - Ulice a uličky Nového Města Pražského a Vyšehradu, Praha - 2007

>>NAJÍT V INFOMAPĚ PRAHY 2
Zveřejněno: 03.10.2012 – webadmin@praha2.cz
Vytisknout