Knihovna na Vinohradech

Knihovna na Vinohradech
Vinohradská 1431/69
120 00 Praha 2

tel.: 222 513 900
e-mail: knihovna@knv.cz
web: www.knv.cz
prodloužení výpůjček: 
prodlouzeni@knv.cz
ředitelka: Bc. Běla Uhlířová, e-mail: reditel@knv.cz

OTEVŘÍT NA STRÁNCE MAPOVÉHO PORTÁLU PRAHY 2

KNIHOVNA V PROVOZU NA ADRESE
VINOHRADSKÁ 1431/69, PRAHA 2
 

POZOR!!! OMEZENÝ PROVOZ KNIHOVNY!!!
knv

O státních svátcích zavřeno.

Čtenářům jsou k dispozici oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro děti a studovna. Knihovna nabízí půjčování knih, časopisů a novin, asistenci při vyhledávání v knihovním fondu a při výběru knih, rezervace knih, reprografické služby, čítárnu a studovnu s počítači připojením na internet včetně wi-fi.

Ve fondu knihovny je přes 55 000 knih, 37 titulů odebíraných časopisů a 3 tituly denního tisku. Fond oddělení pro dospělé je zaměřen zejména na oddechovou literaturu – čtenářsky žádané žánry jako detektivky, historické romány, romány pro ženy a beletrii obecně, v knihovně najdete ale i běžné populárně naučné publikace. Silnou stránkou knihovny je bohatě zásobený fond sci-fi a fantasy a klasické „školní“ četby a také rychlý přísun novinek (cca do 2 týdnů od vydání).

Oddělení pro děti kromě půjčovních služeb 9 000 knih nabízí široké spektrum besed a pořadů pro školní třídy a pravidelné soutěže a aktivity pro čtenáře. Samozřejmostí je, že knihovnice přistupují k malým čtenářům individuálně a na základě bohatých zkušeností a četby dokážou každému poradit při výběru knih. V oddělení pro děti probíhá celoroční soutěž motivující děti číst co nejvíce knih.

Roční registrace (365 dní) stojí čtenáře od 15 let 80 Kč, děti do 15 let 40 Kč.

Příloha Knihovního řádu Knihovny na Vinohradech – Ceník služeb

Veškeré dokumenty (knihy, časopisy, brožury) se půjčují na 6 týdnů s možností prodloužení.

Webové stránky knihovny obsahující i elektronický katalog knih: www.knv.cz.

Stručná historie Knihovny na Vinohradech

letáček pro děti knihovna