Kontakt je tu pro vás

Přehled bezplatných poraden Infocentra sociální pomoci
Adresa: Palackého náměstí, podchod metra B, tel.: 222 646 151, 224 919 723

• Sociální poradenství, otevřeno po a st: 10:00 – 18:00, čt: 9:00 – 16:00, pá: 12:00 – 16:00, provozuje KONTAKT
• Poradna pro osoby s handicapem, otevřeno po: 14:00 – 18:00, provozuje KONTAKT
• Sociální poradna pro sluchově postižené ve znakové řeči, otevřeno po: 14:00 – 17:00, provozuje Federace rodičů a přátel sluchově postižených
• Poradna pro dlouhodobě nezaměstnané, otevřeno po: 15:00 – 16:45, provozuje o. s. KIOSEK
• Poradna pro rodiče, jejichž děti užívají drogy, otevřeno st: 16:00 – 18:00, provozuje svépomocná skupina Anonymní rodiče
• Poradna pro ženy po ablaci prsu a rodinné příslušníky, otevřeno: 1. středa v měsíci 14:00 –18:00, provozuje o. s. Jantar
• Občanská poradna, otevřeno čt: 9:00 – 16:00, provozuje Farní charita Praha 7
• Ve spolupráci s o. s. Práce a vztahy pomoc při řešení šikany v zaměstnání a pracovně - právních vztahů

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout