Média

media_uvodni.jpg

Městská část Praha 2 poskytuje novinářům tiskový servis v podobě výstupů z jednání rady a zastupitelstva a tiskových zpráv z aktuálního dění na území Prahy 2. Také vydává měsíčník Noviny Prahy 2, který vychází první pondělí v měsíci a je distribuován zdarma do všech schránek obyvatel městské části. K dispozici je také v Informační kanceláři úřadu (nám. Míru 20). 


Kontakt pro média: Mgr. Andrea Zoulová, tisková mluvčí,
tel.: 236 044 231, mobil: 731 553 188, e-mail
: andrea.zoulova@praha2.cz