Městská část vyhlašuje další granty

Rada MČ Praha 2 schválila na svém prosincovém zasedání vypsání grantových programů pro rok 2004 a první čtvrtletí roku 2005 v dalších dvou okruzích: v oblasti zdravotnictví a mimoškolních aktivit dětí a mládeže.
Stejně jako v loňském roce, je grantový program v oblasti zdravotnictví pro letošní rok a první měsíce roku 2005 zaměřen zejména na podporu činností spojených s prevencí, rehabilitací a rekondicí. V návrhu rozpočtu na rok 2004 je na tento okruh grantů počítáno s celkovou částkou ve výši 200 tisíc korun.
Pro oblast mimoškolních aktivit dětí a mládeže bylo na zmíněné období vypsáno šest tematických okruhů, týkajících se aktivit dětí a mládeže: podpora činnosti provozované pravidelně pro neorganizované děti a mládež, podpora sportovní činnosti, podpora kulturní činnosti, podpora vědecké a zájmové činnosti, podpora společenských programů a soutěží a uspořádání programu k Mezinárodnímu dni dětí. V návrhu rozpočtu je na tyto grantové projekty vyčleněno 650 tisíc korun.
Projekty s žádostí o grant přijímá podatelna Úřadu městské části Praha 2, nám. Míru 20, 120 39 Praha 2 do pátku 30. 1. 2004 (granty pro oblast zdravotnictví do 14:00, granty pro oblast mimoškolních aktivit do 12:00). Na obálku zřetelně označte oblast, v níž usilujete o grant. Při zaslání projektu poštou je rozhodující datum poštovního razítka nejpozději 30. 1. 2004.
Podrobné informace a formuláře jsou k dispozici v informační kanceláři ÚMČ Praha 2, Jugoslávská 20 a na www.praha2.cz.    

len

Zveřejněno: 13.01.2004 – support@publix.cz
Vytisknout